Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Lid worden? Klik hier

De kansen van waterstof

De kansen van waterstof

Waterstof en vooral de groene variant daarvan gaat een cruciale rol spelen in de energietransitie. Deze alternatieve energiedrager kan de industrie helpen om (een deel van) haar doelstellingen op het gebied van CO2-reductie te bereiken. Het vergt echter wel investering en toewijding om de kansen die waterstof biedt te realiseren. De ondernemersverenigingen van Zuid-Nederland (VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse Werkgeversvereniging) slaan daarom de handen ineen om waterstof dat duwtje in de rug te geven. We stemmen onze acties daarbij af met betrokken ondernemers in ons netwerk. Zo willen we de kansen voor het Brabantse, Zeeuwse en Limburgse bedrijfsleven samen waarmaken.

 

Klik hier voor de flyer ‘De kansen van waterstof’

Lobbyacties

Industrie

 • Subsidie voor projecten industrie voor overgang naar waterstof
  Op dit moment is het voor de industrie nog niet aantrekkelijk genoeg om over te gaan op waterstof. De kosten liggen significant hoger dan die van fossiele brandstoffen. Het is daarom belangrijk om projectmatig te testen en monitoren hoe waterstof op een aantrekkelijke wijze kan worden toegepast. Door deze projecten schaalbaar te maken, kunnen successen sneller breed worden geïmplementeerd. Een landelijke insteek ligt daarbij voor de hand.
 • Afspraken met rijk/provincies over vergunningverlening voor waterstofprojecten Contact onderhouden met ondernemers en overheden (waaronder Omgevingsdiensten), met als doel de vergunningverlening rondom waterstofprojecten te stroomlijnen. Het is hierbij belangrijk dat koudwatervrees wordt ondervangen en het grote geheel bepalend blijft. Het doel is om de energietransitie te faciliteren door de reductie van uitstoot over het gehele traject leidend te maken.
 • Ruimte in omgevingsvisies claimen voor waterstofeconomie
  Het belang van ruimte voor waterstof inbrengen bij de totstandkoming en evaluatie van omgevingsvisies. Hierbij houden we oog voor de ruimtelijke aspecten van de gehele keten, van (energie voor) het opwekken van waterstof tot het uiteindelijke gebruik.

Transport

 • Provincies: stroomlijning vergunningverlening voor waterstoftankstations
  Coördineren met overheden en omgevingsdiensten om ruimte te maken voor waterstoftankstations, zowel op het gebied van vergunningsverlening als op het gebied van ruimtelijke ordening.
 • Provincies: subsidie vragen voor aanloopkosten eerste tien waterstoftankstations
  Het is belangrijk dat de provincie de transitie naar waterstof waar mogelijk stimuleert. Dit kan – naar het voorbeeld van andere provincies en gelet op de onrendabele top – bijvoorbeeld door een startsubsidie te verlenen voor de eerste waterstoftankstations en de eerste ondernemers die waterstof als brandstof voor hun voertuigen gaan gebruiken.

Keten

 • Pleidooi bij Rijksoverheid voor aanleg buisleiding waterstof naar industrieclusters
  Er zijn zes industrieclusters in Nederland, waarvan drie in Zuid-Nederland. Het is van groot belang dat deze een aansluiting krijgen op het buisleidingennet voor waterstof. Hierbij kan in sterke mate gebruik worden gemaakt van bestaande leidinginfrastructuur en moeten slechts enkele ontbrekende schakels nog worden aangelegd. Voor Moerdijk en Zeeland kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de bestaande leidinginfrastructuur tussen Rotterdam en Antwerpen.
 • Energie-infrastructuur Zuid-Nederland: in gesprek met de provincies over capaciteitsplanning stroomnet/buisleidingen
  Het Nationaal Groeifonds en de Nationale Waterstof Agenda aanwenden om de transitie naar waterstof te faciliteren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het huidige gasleidingennet geschikt maken voor waterstof. Bovendien moet het elektriciteitsnet verzwaard worden om netcongestie tegen te gaan. Dit is momenteel nog te vaak een belemmering voor het transporteren en terug leveren van de duurzame energie.
 • Stikstofcrisis en luchtkwaliteit: reductie van CO2 en fijnstof (rijk)
  De energietransitie behelst niet alleen het terugbrengen van CO2, maar ook het terugbrengen van stikstof en fijnstof. Hiervoor is het belangrijk dat we minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. Waterstof is daarbij een onmisbare alternatieve energiedrager. Het is echter wel belangrijk dat hierbij de hele keten wordt meegewogen, omdat er bij de tussenstappen stikstof vrij kan komen. Door het eindresultaat leidend te maken, voorkomen we dat de stikstofcrisis verduurzaming verder in de weg staat.
 • MKB en waterstof, waar liggen de kansen: masterclass
  Het MKB voorlichting geven over de kansen die waterstof nu en in de toekomst biedt

Verdienmodel

 • Subsidie voor ontwikkeling waterstofapparatuur
  Innovatie brengt waterstof steeds dichterbij als oplossing voor energievraagstukken. Investeringen in de efficiëntere en goedkopere productie van waterstof zijn in dit stadium belangrijk. Dergelijke innovaties willen wij financieren vanuit het Nationaal Groeifonds.

Meer informatie of vragen?

Neem contact op met Ruud Pulles
pulles@vnoncwbrabantzeeland.nl
06-39868584

 

 

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement