Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Wet toekomst pensioenen. Wat zijn de alternatieven voor het invaren van verzekerde regelingen? | Aon

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is een feit. Daarmee staan we voor de meest fundamentele wijziging van het Nederlandse pensioenstelsel ooit. Bijzonder is dat alle huidige pensioenaanspraken en pensioenrechten collectief en volledig ingebracht worden in het nieuwe systeem, dit noemen we invaren. Dit invaren geldt echter alleen voor pensioenen opgebouwd bij pensioenfondsen en niet voor pensioenen opgebouwd bij verzekeraars, de zogeheten verzekerde regelingen. Werkgevers met dergelijke pensioenregelingen doen er verstandig aan om zich onder deskundige begeleiding tijdig te verdiepen in het onderwerp en te kijken welke ruimte de nieuwe wetgeving biedt.

Meebewegen met economische omstandigheden

In het nieuwe stelsel gaan de pensioenen meebewegen met de economische omstandigheden. Uitgaande van de economische parameters zoals die zijn voorgeschreven door toezichthouder DNB zullen de meeste mensen met een pensioen bij een pensioenfonds naar verwachting een hoger pensioen krijgen. Dat brengt ons bij de vraag of mensen met een pensioen bij een verzekeraar dan niet ernstig benadeeld worden als ze hier geen gebruik van mogen maken.

Garantiecontract verzekerde pensioenen

Zo’n tien jaar geleden was er voor het eerst sprake van erg lage dekkingsgraden bij de pensioenfondsen, waardoor kortingen op de pensioenen onontkoombaar bleken. Dit gold niet voor verzekeraars. Wettelijk mag een verzekeraar de opgebouwde pensioenen namelijk niet verlagen. Pensioenopbouw mag in een verzekerde constructie alleen in de vorm van een garantiecontract, waarbij de opgebouwde pensioenen volledig worden gegarandeerd. Door de historisch lage rente het afgelopen decennium werden deze garantiecontracten steeds duurder. De verzekeraars boden daardoor geen winstdeling meer, waardoor er geen ruimte was voor toeslagverlening, beter bekend als indexatie.

Collectieve waardeoverdracht

Terwijl voor pensioenen bij een pensioenfonds de uitkeringen naar verwachting significant hoger worden, geldt dit niet voor mensen met een pensioen opgebouwd bij een verzekeraar. Zij houden een gegarandeerd pensioen, maar met de huidige inflatieniveaus verliest dat flink aan waarde. Daarom is het goed om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ook verzekerde regelingen in te brengen in het nieuwe stelsel. Dat zou dan moeten via de route van collectieve waardeoverdracht. Daarbij heeft iedere persoon zelf de mogelijkheid om te besluiten mee te gaan of niet. Gezien het enorme belang van een dergelijke beslissing zullen de voor- en nadelen heel goed uitgelegd moeten worden. Communicatie is daarom essentieel.

Medewerking van verzekeraars

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de overdrachtswaarde. Voor de bepaling hiervan wijzen verzekeraars gewoonlijk naar de contractvoorwaarden die ooit in het verleden van toepassing waren. In plaats daarvan zou echter rekening gehouden moeten worden met de waarde in het huidige economische verkeer. Hiervoor moet dan wel een beroep gedaan worden op de verzekeraars. Die zullen wellicht zeggen dat een dergelijke regeling voor hen nadelig is. In de praktijk valt dit echter wel mee. De toezichthouder eist van hen bijvoorbeeld dat ze hun verplichtingen waarderen op basis van reële uitgangspunten, oftewel de waarde in het economische verkeer. Daarom hebben ze op hun balans allang niet meer de boekwaarde van deze veelal oude garantiecontracten staan, maar de marktwaarde.

Goede communicatie is cruciaal

Gezien de volatiliteit van de economische markten is het ook voor verzekeraars voordelig om van de oude garantiecontracten af te komen. Aon roept de verzekeraars daarom op om mee te werken aan collectieve waardeoverdrachten naar het nieuwe stelsel, waarbij ze coulant zijn met de bepaling van de overdrachtswaarde. Bij een dergelijke collectieve waardeoverdracht moet ieder individu zijn eigen afweging maken. Goede communicatie naar de werknemers is dus cruciaal. Werkgevers moeten zich daar goed van bewust zijn en daar voldoende in investeren. Dat kost geld. Maar het tonen van goed werkgeverschap betaalt zich uit in de vorm van een goede reputatie en een onderscheidende positie op de krappe arbeidsmarkt.

 

Astrid van Helvoort

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over de nieuwe pensioenwetgeving en de route van collectieve waardeoverdracht van uw verzekerde pensioenregeling? Neem dan contact op met  Astrid van Helvoort, Director Business Development Aon.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement