Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Productaansprakelijkheid en -veiligheid: de impact van de nieuwe EU-wetgeving vanaf 2024 | Aon

Ruim 80 producenten, groothandels, (r)etailers en verzekeraars namen op 8 februari 2024 deel aan het Aon-seminar over de impact van de nieuwe EU Verordening Productveiligheid en de komende EU Richtlijn Productaansprakelijkheid. Samen met JPR Advocaten en schade-expertisebureau Context gingen we tijdens interactieve sessies dieper in op de juridische gevolgen, de impact op het risicoprofiel en de verzekerbaarheid en de schade-impact.

Nieuwe EU-wetgeving

De sector voor (non-food) producenten, opereert in een dynamische omgeving. Stijgende grondstofprijzen, recall-verplichtingen, de dreiging van class actions, nieuwe technologieën en online verkoop: alle marktdeelnemers in de keten staan onder druk door de vele uitdagingen en risico’s. Verzekeringen bieden daarbij niet altijd de gewenste dekking.

Bovendien staat de markt vanaf 2024 voor een grote nieuwe uitdaging met de komst van de nieuwe EU-verordening Algemene Productveiligheid 2023/988 (reeds van kracht) en de op handen zijnde EU-richtlijn Productaansprakelijkheid COM (2022) 495.

Belangrijkste wijzigingen Productveiligheid (effectief)

1. Binnen de nieuwe verordening wordt als eindverantwoordelijke marktdeelnemer beschouwd:

 • de binnen de EU gevestigde fabrikant, of
 • de importeur, wanneer de fabrikant niet in de EU is gevestigd, of
 • een geautoriseerde gemachtigde die in de EU is gevestigd en over een schriftelijke volmacht van de fabrikant beschikt, of
 • een in de EU gevestigde fulfilment dienstverlener, als er geen in de EU gevestigde fabrikant, importeur of gemachtigde is

2. Daarnaast is de productbewakingsplicht uitgebreid ten aanzien van:

 • de verantwoordelijke marktdeelnemer
 • aanbieders van online marktplaatsen
 • verplichte procedures voor productveiligheid voor alle marktdeelnemers

Belangrijkste wijzigingen aankomende richtlijn Productaansprakelijkheid

 • Alle marktdeelnemers kunnen aansprakelijk worden gesteld: (private label) fabrikant (ook van software), third party modifier, gemachtigde, importeur, fulfilmentdienstverlener, distributeur, online platform
 • Ook software (waaronder AI) valt onder de definitie van product
 • Uitbreiding tot 8 niet limitatieve situaties (bijvoorbeeld voldoet niet aan product-en digitale veiligheids-voorschriften)
 • Ook medisch erkende geestelijke gezondheidsaandoening en verlies/corruptie gegevens worden als schade aangemerkt
 • Vereenvoudiging van bewijslast voor de consument
 • De gehele keten loopt risico op productaansprakelijkheid
 • Verplichting tot openbaring door verantwoordelijke marktdeelnemer bij aannemelijke schadevorming
 • Verlenging van de vervaltermijn
 • Gesubrogeerde verzekeraars hebben regresmogelijkheid

Impact op risicoprofiel en verzekerbaarheid

Wat betekent deze nieuwe wetgeving voor (non food-)producenten, marktdeelnemers in de keten en verzekeraars? Welke impact heeft dit op de aansprakelijkheid? Welke bedrijfsrisico’s brengt dit met zich mee en wat betekent dit voor de verzekerbaarheid van organisaties?

Lees meer >>

Astrid van Helvoort Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met  Astrid van Helvoort, Director Business Development Aon.


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement