Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Transitie in subsidielandschap

Het thema duurzaamheid staat al lange tijd op de agenda van de overheid. In het licht van het Klimaatakkoord verschuift de focus van investeringsstimulatie naar het stimuleren van CO²-reductie. CO²-reductie biedt een reële kans om voor subsidie in aanmerking te komen. Ben je van plan om duurzaam te investeren in jouw bedrijfspand, of om bij te dragen aan CO²-reductie? Wellicht kun je dan ook CO²-reductie als subsidiekans benutten en gebruikmaken van de nieuwe subsidiemogelijkheden die de overheid hiervoor aanbiedt.

Subsidiemogelijkheden duurzaamheid

Als ondernemer werk je op vele verschillende manieren aan duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door te investeren in je bedrijfspand of door zonnepanelen op het dak te leggen. De overheid biedt aan ondernemers die investeren in duurzame bedrijfsmiddelen twee soorten mogelijkheden: subsidies en fiscale voordelen. Hierbij kun je denken aan de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE), de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+), de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-Investeringsaftrek (MIA). Van welke regelingje gebruik kunt maken en hoe hoog je voordeel kan zijn, is afhankelijk van het type investering dat. Het is wel van belang rekening te houden met de aanvraagtermijnen. Deze kunnen per regeling verschillen.

CO²-reductie

De overheid heeft met de openstelling van de nieuwe Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling van duurzame energie-innovaties verruimd. Dat geldt met name voor de ontwikkeling van innovaties die leiden tot CO²-reductie. Met deze nieuwe subsidieregeling komen onder andere ontwikkelingen zoals CO²-reductie in de industrie, aardgasloze woningen en gebouwen en de flexibilisering van het elektriciteitssysteem in aanmerking voor subsidie. Daarnaast wordt de huidige SDE+-subsidie veranderd in de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Het grote verschil met de SDE+ is dat de technologieën voortaan zullen concurreren op basis van ‘vermeden CO²’, in plaats van ‘opgewekte duurzame energie’. Bij een windmolen of bij zonnepanelen wordt niet meer gekeken hoeveel duurzame energie deze produceren, maar hoeveel fossiele brandstof niet wordt verbruikt. Om concurrentie op CO²-reductie te stimuleren, komen technieken die zo kosteneffectief mogelijk CO² reduceren als eerste in aanmerking voor subsidie.

Dankzij deze financiële ondersteuning kun je in de toekomst mogelijk CO²-neutraal ondernemen of nieuwe producten of productieprocessen ontwikkelen om dit te realiseren. Hierdoor ben je optimaal voorbereid op een CO²-neutrale toekomst!

Met dank aan Johan van de Vijver, consultant innovatie bij ABAB Accountants en Adviseurs, voor het schrijven van deze blog.

Meer bijdragen van onze kennispartner ABAB Accountants en Adviseurs

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement