Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Stimuleren vernieuwingen in stalsystemen

De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland en ZLTO gaan in opdracht van de Provincie Brabant vernieuwing in stalsystemen stimuleren. De nieuwe stalconcepten moeten een integrale oplossing bieden voor de uitdagingen waarvoor de veehouderijsector en andere betrokkenen zich gesteld zien, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Naar de overtuiging van de ondernemersorganisaties kunnen slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame manier toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie.

De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken.

Verbinden

FME, VNO-NCW Brabant Zeeland en ZLTO gaan samen met de provincie Brabant ondernemingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar verbinden en stimuleren om samen aan de slag te gaan met de kansen en uitdagingen in de veehouderij. Tevens gaan ze in gesprek met veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te vernemen welke vernieuwende en creatieve oplossingen er reeds beschikbaar zijn of in ontwikkeling zijn. Ook belangenorganisaties worden bij deze gesprekken betrokken.

Om de toekomst te borgen moet de Brabantse veehouderij zich verder ontwikkelen tot een sector die met beperkte emissies op een diervriendelijk wijze produceert en die geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Nieuwe technologieën bieden hiervoor perspectiefvolle oplossingen. Dat er nieuwe duurzame stalconcepten worden ontwikkeld is volgens de ondernemersorganisaties niet alleen in het belang van de dieren en de veehouders, de omgeving, het milieu, maar zeer zeker ook voor de economische positie van bedrijven die producten en diensten leveren of verwerken in de gehele agro en foodketen. Deze bedrijven zijn in de provincie Brabant sterk vertegenwoordigd.

Regelingen

Om de innovatieve stalconcepten ook daadwerkelijk te verwezenlijken vindt afstemming plaats met gemeenten waar de nieuwe stalconcepten of de aanpassing van bestaande stallen gerealiseerd moeten gaan worden. Tevens vindt er overleg plaats met de diverse belangenorganisaties.

De provincie Brabant heeft voorts financiële regelingen beschikbaar in de vorm van leningen en aankomende subsidies om bedrijven en veehouders te ondersteunen bij het realiseren van vernieuwende stalconcepten.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement