Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Leden willen met Vion sector verduurzamen

Aan de oproep van vleesverwerker Vion om samen de vleessector duurzamer te maken gaven 18 ondernemers (30%) gehoor met concrete voorstellen. Het enthousiasme tijdens de derde matchmaking-bijeenkomst van het VNO-NCW-netwerk Groene Groeiers was groot.

“Ik heb begrepen dat Vion een game changer wil zijn”, zegt Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, die traditiegetrouw de openingstoespraak houdt op de derde landelijke Groene Groeiers-bijeenkomst op 14 juni bij Vion in Boxtel. “De Nederlandse vleessector is een efficiënte, professionele organisatie met een relatief kleine CO2 – footprint. Het is goed dat Vion het initiatief neemt om samen met ondernemers in de keten en uit andere sectoren die footprint verder te verkleinen.”

Vion is een grote speler in Nederland en Duitsland die daardoor een regierol in de vleesketen op zich kan nemen. Het bedrijf verwerkt varkens- en rundvlees tot onder meer worsten, boterhamvlees en gehakt, is goed voor 5 miljard euro productiewaarde (de helft van de totale vleessector in Nederland) en geeft aan maar liefst 12.000 mensen werk.

We zijn gekke Henkie niet

“Het huidige kabinet is veel ambitieuzer dan de doelstellingen die zijn geformuleerd in het Parijs-akkoord”, vervolgt De Boer. “Wiebes heeft klimaattafels per sector geïnstalleerd om problemen aan te kaarten. Maar we zijn gekke Henkie niet . Als de wereld armer wordt, worden wij armer. Het moet zo ingericht worden dat de economische basis blijft bestaan. Mensen moeten ook werken. Met name de groene beweging beweert dat Nederland de grootste smeerpijp is maar Nederland is verantwoordelijk voor slechts 0,3 procent van de CO2 –uitstoot wereldwijd. Als je hier alles gaat sluiten, nemen de milieuvervuilende landen de productie over, dat moeten we niet willen. Uiteindelijk moet in Brussel op Europees vlak iets gebeuren. VNO-NCW doet dit vanuit haar lobby. Zoals gezegd zijn initiatieven voor verduurzaming van private partners ook cruciaal. De regionale verenigingen van VNO-NCW faciliteren dat door partijen bij elkaar te brengen via het netwerk Groene Groeiers, zoals we hier zitten bij Vion.”

Maatschappelijke druk

Frans Stortelder, COO van Vion, voelt de maatschappelijke druk. “We vervoeren  300.000 varkens per week. Dat komt neer op een vrachtwagen per minuut. We bedienen 100 miljoen mensen per dag, wereldwijd. In termen van banken zijn we een systeemspeler. Centraal bij ons staan voedselveiligheid, dierenwelzijn en transparantie over wat je doet, ook op milieugebied. We zijn met de Nederlandse varkenshouderij toonaangevend in de wereld.” Stortelder laat enkele indrukwekkende cijfers zien: de ammoniakuitstoot is in de afgelopen 25 jaar met 80 procent afgenomen, de uitstoot van fijnstof met 62 procent. Meer dan helft van het veevoer bestaat uit reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie. Maar hij wil verder gaan. “Wie wil met ons de vleesketen verder verduurzamen?”, vraagt hij aan de ondernemers in de zaal. Zijn er ondernemers in de regio met bijproducten voor het veevoer, zoals aardappelschillen, fruitafval op bierbostel? Zijn er ondernemers die varkensstallen kunnen verduurzamen? Ondernemers die oplossingen hebben voor de mestproblematiek?

Stortelders oproep vindt gehoor: 18 van de 60 ondernemers komen met concrete voorstellen, waaronder een veevoederproducent, een cateraar en een ict-bedrijf. Na afloop van de bijeenkomst laten zij hun visitekaartje achter in een kartonnen varken. Vion zal vervolgbijeenkomsten met hen organiseren.

Onderzoek milieu-impact varkenshouderij 

Bert Urlings, directeur kwaliteit Vion, presenteerde op 14 juni een onderzoek naar de milieuimpact van de Nederlandse varkenshouderij. Dit onderzoek is op te vragen bij Vion, nancy.aschman@vionfood.com.

Word ook een Groene Groeier!

Ben je ondernemer en lid van VNO-NCW (regionale of brancheorganisatie) en wil je samen met andere ondernemers investeren in circulaire business cases, energietransitie en biodiversiteit? Meld je dan aan als groene groeier op www.groenegroeiers.nl

Met dank aan Andries Ravesloot voor het schrijven van dit artikel

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement