Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Let op! Opnameleeftijd pensioenregelingen gaat van 21 naar 18 jaar | Aon

Wat betekent dit voor u als werkgever en wat is de impact op uw pensioenregeling?

Eind december 2022 is het wetsvoorstel van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen door de Tweede Kamer. Vanaf medio januari buigt de Eerste Kamer zich over de behandeling van de Wtp. De beoogde inwerkingtreding is per 1 juli 2023 met een transitieperiode tot 31 december 2026.

Sociale partners hebben in het najaar van 2022 de aanscherping van het ‘Aanvalsplan witte vlekken’ gepresenteerd. Er worden maatregelen genomen die moeten zorgen voor een halvering van het aantal werkenden zonder pensioenopbouw. Werkgevers en werknemersorganisaties onderschrijven en steunen dit aangescherpte plan.

Toetredingsleeftijd naar 18 jaar per 1 januari 2024

Een van de maatregelen die vermeld worden in de Wtp betreft het verlagen van de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw van 21 naar 18 jaar. De ingangsdatum van deze wijziging zal 1 januari 2024 zijn. In de meeste pensioenregelingen is de toetredingsleeftijd nu nog 21 jaar. Waarschijnlijk is dit bij u als werkgever ook het geval. U zult dus de pensioenregeling moeten aanpassen naar een toetredingsleeftijd van 18 jaar. En hierbij komt meer kijken dan u in eerste instantie zou denken!

Wat betekent dit voor uw beschikbare premieregeling?

Aanpassing van uw pensioenregeling is nodig om de opname van jongere werknemers vanaf de leeftijd van 18 jaar mogelijk te maken. Daarvoor is vanwege fiscale regels een extra leeftijdscategorie in uw premiestaffel benodigd.
Diverse vragen komen dan vervolgens in beeld:

  • Welk premiepercentage voor deze leeftijdscategorie wilt u als werkgever daarvoor hanteren en past fiscaal?
  • Wat wordt de impact op de totale pensioenpremielast afhankelijk van de instroom van jongeren nu en in de toekomst?
  • Zou de huidige premiestaffel voor alle leeftijdscategorieën daarmee herzien moeten worden?
  • Is daarbij aanpassing van de werknemersbijdrage gewenst?
  • Zou de pensioenregeling wellicht zodanig aangepast kunnen worden dat daarmee per 1 januari 2024 al voldaan wordt aan alle aspecten van de nieuwe wetgeving Wtp? Hiermee wordt voorkomen dat de pensioenregeling per 1 januari 2024 alleen wordt aangepast vanwege de wijziging van de opnameleeftijd en uiterlijk 31 december 2026 opnieuw moet worden aangepast vanwege de Wtp.

Wat moet u doen?

Voor u als werkgever is het van belang om per 1 januari 2024 te voldoen aan de verlaging van de opnameleeftijd naar 18 jaar. U zult daar nu mee aan de slag moeten gaan.

Ook voor de overige aspecten van uw pensioenregeling is tijdig anticiperen nodig. Van uitstel komt in dit geval namelijk geen afstel. Uiterlijk 31 december 2026 zult u toch echt moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving. Vroegtijdig actie ondernemen op de nieuwe wetgeving betekent dat u als werkgever beschikt over een toekomstbestendige pensioenregeling waardoor u zich kunt focussen op uw corebusiness.

Neem voor vragen en advisering over de nieuwe pensioenwetgeving contact op met Aon.

Astrid van Helvoort

Astrid van Helvoort, Director Business Development Aon

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement