Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Welke impact heeft de energietransitie op u? | Aon

Ongeveer 80 procent van de wereldwijde vraag naar brandstof wordt momenteel geleverd door fossiele brandstoffen, en de vraag naar energie neemt toe met de bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. Nu we steeds meer groene brandstoffen en koolstofreducerende technologie gaan gebruiken, betekent dit dat de hele energiewaardeketen op de schop gaat. Denk aan het bouwen van nieuwe infrastructuur, het aanpassen of hergebruiken van bestaande apparatuur en het ontwerpen van nieuwe transportmethoden. Dit is kostbaar en kost tijd. Wat betekent dit voor bedrijven en organisaties in Nederland?

Astrid van Helvoort, Director Business Development Aon

Hoe leeft de energietransitie bij bedrijven?

Veel bedrijven en organisaties hebben groene doelstellingen, maar vinden de energietransitie nog een abstract onderwerp. Het is een complex thema waar we nog weinig van weten. Natuurlijk is het algemeen bekend dat de CO2-uitstoot omlaag moet, maar dat betekent nog niet dat er al een vastomlijnd beeld bestaat van hoe dat moet gebeuren. Simpel gezegd zijn er drie soorten organisaties. De eerste groep doet vooral wat ‘moet gebeuren’. Het probeert zijn huidige bedrijfsmodel aan te passen aan de nieuwe energievormen en de bijbehorende wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan een fabriek die ‘van het gas af’ gaat en het productieproces aanpast naar een nieuwe, hernieuwbare energiebron. Voor de tweede groep is de energietransitie disruptief in hun bedrijfsvoering. Zij moeten grote uitgaven doen om op een duurzame manier hun bedrijfsvoering te kunnen voortzetten. Denk aan een transportbedrijf dat zijn gehele vloot moet verduurzamen. De derde groep is in de kern al onderdeel van de energietransitie of maakt gebruik van kansen die de energietransitie biedt. Dit zijn de bedrijven die oplossingen produceren voor de energietransitie. Hun bedrijfsmodel is om de verduurzaming van de energiesector heen gebouwd. Voorbeelden zijn producenten van innovatieve en duurzame installaties, zoals warmtepompen.

Roep om actie en verantwoording groeit

Voor alle groepen geldt dat de energietransitie en klimaatverandering impact hebben op het bedrijfsmodel. Met de aanpassing van het bedrijfsmodel, veranderen ook de risico’s. De roep om actief in te spelen op energietransitie en hierover te rapporteren groeit. Investeerders willen weten hoe duurzaam hun investeringen zijn. Ook verzekeraars willen graag weten welke impact de energietransitie en innovatieve toepassingen hebben op het risicoprofiel van een organisatie. Pas wanneer verzekeraars ondersteunende informatie en ervaringscijfers hebben, zijn zij bereid risico’s te dragen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen; een innovatie die de laatste jaren in Nederland een enorme vlucht heeft genomen. Maar door de verandering van het brandrisico, wilden veel verzekeraars het er niet op wagen en waren zonnepanelen nog amper verzekerbaar. Dat heeft weer een dempend effect op het succes van deze innovatie. Door verzekeraars meer informatie te verschaffen over het risicoprofiel, houden bedrijven ook nieuwe risico’s in de toekomst verzekerbaar.

“Wij zien een snel groeiende vraag naar risico- en scenario-analyses van klimaatgerelateerde risico’s. Om de transitie verantwoord aan te gaan, hebben bedrijven deze informatie hard nodig .” – Sonja Janicijevic Senior Consultant bij Aon
“Als een bedrijf nog niet door een investeerder, aandeelhouder, werknemer of klant is gevraagd hoe ze van plan zijn hun ecologische voetafdruk te verkleinen en te investeren in een duurzamere toekomst, dan komt het er zeker aan.” - Patty Errico, Head of Global Public Affairs bij Aon

Hoe draagt Aon bij aan de energietransitie?

Wij brengen de risico’s rondom de energietransitie en klimaatverandering in kaart met kennis van onderliggende modellen, data, analyses en risicoprofielen. Met goede risico-informatie kunnen bedrijven, investeerders en verzekeraars betere beslissingen nemen voor de toekomst. Zo zorgen wij er voor dat de verduurzamingsopgave goed verzekerbaar blijft.

Energietransitie onderdeel van de ‘Big Six’

De energietransitie maakt onderdeel uit van de Big Six; zes belangrijke, opkomende risico’s die volgens Aon op lange termijn veel impact zullen hebben op onze wereld. Aon stelt deze risico’s, zoals klimaatverandering, cyberveiligheid en verstoringen in de supply chain, centraal om bedrijven en organisaties te helpen beter om te gaan met onzekerheden die een cruciale impact kunnen hebben. Op die manier helpen wij onze klanten betere beslissingen te nemen voor het voortbestaan van hun organisatie.

Astrid van Helvoort
e-mail: astrid.van.helvoort@aon.nl.

 

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement