Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Uw organisatie weerbaar maken tegen cyberrisico’s? Ga voor de circulaire aanpak | Aon

Organisaties die goed voorbereid en gewapend zijn tegen cyberrisico’s, zoals ransomware, hacks en phishing, noemen we cyberweerbaar. Maar wat maakt een organisatie cyberweerbaar? Dit gaat veel verder dan goede IT-beveiliging alleen. Om cyberrisico’s echt effectief aan te pakken, is het nodig dat de gehele organisatie samenwerkt. Dit is een belangrijk uitgangspunt van de circulaire aanpak van cyberrisico’s; de Cyberloop. In dit artikel leest u hoe ook uw organisatie cyberweerbaar kan worden.

Samenwerking is de sleutel

In de praktijk zien wij dat organisaties beter scoren op cyberweerbaarheid wanneer de verschillende stakeholders, zoals security, IT, risicomanagers en de verantwoordelijke voor de verzekeringen, met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld door ervaringen en data te delen, te beslissen en door een gezamenlijk plan van aanpak te maken.

Aanpak leidt tot minder schade en lagere premies

Dat deze aanpak effectief is blijkt ook uit de cijfers van de verzekeraars van de afgelopen tijd. Waar de schadelast voor verzekeraars op cyberverzekeringen tot voor kort nog de pan uitrees en de premies hierdoor explosief stegen, zien we inmiddels dat de schadelast daalt. Na een sterke toename van cyberincidenten (ransomware, maar ook andere inbreuken) sinds Q1 2019, zien we nu een afname van incidenten bij organisaties die zich hebben verzekerd tegen cyberrisico’s. Dit heeft te maken met de investeringen die deze bedrijven doen in preventie en incident response. Anders is het bij bedrijven die niet verzekerd zijn; daar stijgt het aantal incidenten jaarlijks met 40%.

Cyberweerbaarheid en verzekerbaarheid versterken elkaar

Verzekerbaarheid kan niet meer los gezien worden van de maatregelen die organisaties nemen. Verzekeraars vragen van u dat uw organisatie zichzelf goed beschermt tegen cyberincidenten. Door dit te doen, daalt de schadelast en blijft het risico verzekerbaar. Het gaat bij deze maatregelen dus niet alleen om cybersecurity, maar om cyberweerbaarheid in de hele breedte. Ook steeds meer andere partijen, zoals klanten en leveranciers, verwachten dat u continu aandacht heeft voor uw cyberweerbaarheid.

Verbeter uw cyberweerbaarheid

De Cyberloop is een circulaire strategie waarmee u de cyberweerbaarheid van uw organisatie continue verbetert. Alles met als doel om de gevolgen van cyberaanvallen te voorkomen of te beperken. In de 4 fasen zijn steeds verschillende vragen belangrijk om cyberweerbaar te blijven. We geven u hieronder enkele voorbeelden bij iedere fase:

Fase 1 Waar sta je?
Van welke technologie, processen en data is onze organisatie sterk afhankelijk?
Wat is het volwassenheidsniveau van onze maatregelen en hoe verhouden deze zich met het actuele risicolandschap en de eisen van de organisatie?

Fase 2 Inzicht en overzicht krijgen en behouden
– Zijn we voorbereid op een cyberincident of -crisis?
– Wat zijn onze grootste risico’s en hoe kunnen deze ontstaan?

Fase 3 Weerbaarheid verbeteren en impact minimaliseren
– Hebben we een up-to-date plan, zodat we adequaat reageren op een incident en onze organisatie zo snel mogelijk weer up-and-running is?
– Hebben we de juiste specialisten beschikbaar wanneer een incident zich voordoet?

Fase 4 Financiële risico’s afdekken
Welke financiële impact wil en kan onze organisatie zelf dragen?
– Welke verbeteringen kunnen toegevoegde waarde bieden voor het verkrijgen van een cyberverzekering?

Ook uw cyberweerbaarheid vergroten?

Wilt u meer weten over cyberweerbaarheid met behulp van de Cyberloop? Kijk dan op onze website en download onze whitepaper of neemt contact op met een van onze adviseurs via Astrid van Helvoort.

 

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met Astrid van Helvoort, Director Business Development Aon

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement