Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Hoe veerkrachtig zijn uw medewerkers? | AON

Uit Aon’s veerkrachtmeter blijkt dat Nederland met een score van 66 van de 100 punten slechter presteert dan onze omliggende landen. Aan deze eerste meting die plaatsvond in de tweede helft van dit jaar, werkten ruim duizend HR professionals in EMEA mee.

Astrid van Helvoort, Director Business Development, Aon

Nederlandse veerkrachtscore onder gemiddelde van Europa

 • Nederland scoort 66 t.o.v. 68 in ons omliggende landen
 • Bouwsector presteert het beste, transportsector onderaan
 • Aon pleit tijdens de Week van de Werkstress voor meer aandacht door werkgevers voor veerkracht van medewerkers
 • Onderzoek onder ruim duizend HR professionals/ CFO’s

Uit Aon’s veerkrachtmeter blijkt dat Nederland met een score van 66 van de 100 punten slechter presteert dan onze omliggende landen. Aan deze eerste meting die plaatsvond in de tweede helft van dit jaar, werkten ruim duizend HR professionals in EMEA mee. Het onderzoek toonde aan dat veerkracht onder medewerkers in EMEA gemiddeld 68 scoort is.

 

“Zonder meer aandacht voor de veerkracht van medewerkers zullen de verzuimcijfers en werkstress alleen maar stijgen”

Uit de Aon-veerkrachtmeter blijkt dat er in Nederland meer aandacht moet zijn voor het aanmoedigen van gezond gedrag en het beschermen van de fysieke gezondheid. Het is voor het eerst dat een instrument alle aspecten die veerkracht beïnvloeden, meet. De kwantitatieve uitkomsten die het biedt, geven de mogelijkheid tot het doorvoeren van specifieke verbeteringen binnen de organisatie, zoals het aanmoedigen van gezond gedrag en het beschermen van fysieke gezondheid. Door hierin te investeren kunnen werkgevers de vitaliteit van hun medewerkers bevorderen en de inzetbaarheid vergroten. Tevens ervaren veerkrachtige medewerkers minder stress en ze verzuimen minder.

Bouwsector scoort hoog met 71, transportsector laag met 57

Het is opvallend dat met name de bouwsector met 71 punten hoog scoort in de Aon-veerkrachtmeter. Een mooi voorbeeld voor werknemers die onder de cao Bouw & Infra vallen is bijvoorbeeld de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) beschikbaar. Iedere vier jaar ontvangen werknemers in de sector daarvoor een uitnodiging, dat uitmondt in een persoonlijke actieplan. Terwijl sectoren als de industrie, handel en transport beduidend lagere scores laten zien met 62 en 57. Voor individuele werkgevers is dit ook interessant. Als uit de cijfers een beeld ontstaat dat een organisatie weliswaar redelijk of zelfs goed scoort, kan dat een mooi resultaat lijken. Als echter blijkt dat de gemiddelde totaalscore of de score op bepaalde deelfactoren van veerkracht in de eigen sector nog hoger ligt, dan weet een werkgever dat er nog werk aan de winkel is ten aanzien van het verder stimuleren van vitaliteit en het zorgen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Overuren verdubbeld, werkstress gestegen

Sinds thuiswerken de nieuwe norm is geworden, zijn de overuren die medewerkers wekelijks maken verdubbeld van 3,3 uur naar 7,1 uur per week (TNO), waarbij 17% van het aantal thuiswerkers met burn-outklachten te maken heeft. Recentelijk publiceerde CNV een onderzoek waaruit bleek dat ruim 60% van de werknemers aangeeft dat de werkdruk hoger is dan in de eerste helft van 2021. 56% stelt dat het ziekteverzuim op het werk stijgt. Hierbij wordt door 75% van de werknemers aangegeven dat de werkgever te weinig onderneemt om de werkdruk te verlagen en werkstress te verminderen.

Gerichte, datagedreven aanpak van veerkracht

De Aon-veerkrachtmeter komt tot stand via een assessment dat bestaat uit 33 vragen, die zijn verdeeld over de tien factoren van veerkracht. Deze door de WHO omschreven factoren zijn:

 • Gezond gedrag aanmoedigen
 • Fysieke gezondheid beschermen
 • Duidelijkheid bieden en doelen stellen
 • Werken aan betrokkenheid bij het personeel
 • Ondersteuning van de mentale gezondheid
 • Aanpassingsvaardigheden bevorderen
 • Verantwoordelijkheid en controle delen
 • Financiële zekerheid ontwikkelen
 • Inclusiviteit omarmen
 • Verwachtingen van het personeel begrijpen en managen

De vragen zijn ingevuld door ruim duizend HR Managers/ CFO’s in EMEA, waaronder ongeveer 150 uit Nederland, verdeeld over diverse sectoren. Vervolgens is een score berekend, die werkgevers inzicht geeft in de mate van veerkracht binnen hun organisatie en onder medewerkers. Voor Nederland komt de veerkrachtscore uit op 66, terwijl voor EMEA de score 68 is. Werkgevers ontvangen hierdoor een benchmarkrapportage die op de tien factoren de vergelijking maakt met algemene scores en/of sectorscores. De antwoorden en scores gaan niet alleen over strategische en tactische aspecten van veerkracht, maar ook randvoorwaarden zoals organisatiecultuur en inclusiviteit. Op basis van de score is het mogelijk om verbeteringen door te voeren op bepaalde aspecten binnen de organisatie en periodiek te kijken naar het effect van deze maatregelen. Veerkracht wordt op deze manier heel gericht en datagedreven versterkt, wat leidt tot een duurzamere inzetbaarheid en hogere productiviteit van medewerkers.

Internationaal perspectief

Aon maakt voortaan twee keer per jaar bekend hoe het is gesteld met veerkracht onder Nederlandse werkgevers. De uitkomsten van de Aon-veerkrachtmeter bieden vergelijkingsmateriaal per sector en laten ook zien hoe Nederland er voor staat vergeleken met de ons omringende landen. Dit perspectief is interessant, want het denken over vitaliteit houdt niet op bij de landsgrens en veel bedrijven opereren ook over grenzen heen. Inzicht in de performance van andere landen scherpt ook de interpretatie van de eigen scores.

1 https://www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/thuiswerken-leidt-dat-tot-meer-werkstress/ 
2 https://www.cnv.nl/nieuws/cnv-onderzoek-werkstress-hoger-dan-eerste-helft-2021/

De veerkrachtmeter geeft u het antwoord

In een veerkrachtige organisatie zijn medewerkers in staat om met veranderende omstandigheden om te gaan. Hoe veerkrachtig zijn uw medewerkers eigenlijk? De veerkrachtmeter maakt het inzichtelijk voor u. Ontdek hoe uw organisatie ervoor staat en bekijk de belangrijkste verbeterpunten.

Vul de veerkrachtmeter in.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement