Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Historisch moment: Wet toekomst pensioenen is een feit | Aon

De Eerste Kamer heeft op 30 mei jongstleden positief gestemd over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Nederland staat nu voor de grote uitdaging om een enorme transitie van de pensioenregelingen door te voeren. De inwerkingtreding op 1 juli 2023 en de ‘einddatum’ 1 januari 2028 waarop de transitie moet zijn afgerond, zullen voor veel partijen een uitdaging zijn.

Verantwoordelijkheid sociale partners

Er is een grote rol weggelegd voor de sociale partners zoals werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden. Dit brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Leeftijdsonafhankelijke beschikbare premieregelingen worden het uitgangspunt, dus voor iedereen een gelijk premiepercentage ongeacht de leeftijd. Voor pensioenfondsen komt er een keuze tussen het solidair contract en het flexibel contract.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Wat Aon betreft is de overgang naar het nieuwe stelsel een stap voorwaarts. Hoewel er nog vragen leven bij onderdelen van de wetgeving, past het nieuwe contract beter bij deze tijd en de veranderde maatschappij. De nieuwe wet biedt werkgevers de ruimte om hun medewerkers meer zeggenschap te geven over de invulling van de arbeidsvoorwaarden salaris en pensioen.

Knelpunten worden opgelost

In het huidige stelsel zijn met name voor pensioenfondsen bepaalde knelpunten ontstaan. Zo werd er door pensioenfondsen jaren niet geïndexeerd, maar ook nauwelijks gekort. Daarnaast is het draagvlak voor de doorsneepremiemethodiek verdwenen, mede omdat deelnemers niet meer hun hele loopbaan bij één werkgever binnen één sector doorbrengen. Met het nieuwe stelsel worden knelpunten opgelost. Omdat de transitie naar het nieuwe stelsel erg complex wordt, ligt er een grote uitdaging om deelnemers mee te nemen in de transitie.

Communicatie is essentieel

Met de introductie van de Wet toekomst pensioenen worden nieuwe en aangescherpte communicatievoorschriften van kracht. In plaats van ‘informeren over’ spreekt de nieuwe wet over ‘de begeleiding van keuzes’ van de deelnemer en werknemer. Ook voor werkgevers betekent dit een extra verantwoordelijkheid. Al met al zal communicatie essentieel zijn. Het is van groot belang dat deelnemers goed geïnformeerd worden bij en ook ná de transitie. Aon pleit er voor dat deelnemers het recht krijgen op een persoonlijk gesprek met een expert om geïnformeerd te worden over hun persoonlijke pensioensituatie.

Invaren bij pensioenfondsen

Bijzonder is dat alle huidige pensioenaanspraken en pensioenrechten collectief en volledig ingebracht zullen worden in het nieuwe systeem zonder instemming van de rechthebbenden. Dit wordt ‘invaren’ genoemd. Of invaren voor iedere deelnemer positief uitpakt is niet zeker. Het zal lastig worden voor sociale partners en ook pensioenfondsbesturen om hier evenwichtige afspraken over te maken. Volgens Aon is het dan ook van belang om voldoende tijd te nemen voor dit proces en het zorgvuldig te doorlopen.

Aan de slag

Nu de wet een feit is moeten er meters gemaakt worden. Volgens de huidige planning moeten alle bedrijven in 2028 de overstap hebben gemaakt naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar dat is het niet. Aon benadrukt dat het verstandig is om snel in actie te komen. Niet alleen om de overgang goed voor te kunnen bereiden, maar ook om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de nieuwe pensioenregeling biedt. Dit is het moment om de twee duurste arbeidsvoorwaarden (salaris en pensioen) te herijken. De nieuwe pensioenregeling kan heel gericht worden ingezet voor het financieel welzijn van werknemers. Belangrijk, want daarmee vergroten werkgevers de betrokkenheid, vitaliteit en veerkracht van hun medewerkers.

Astrid van Helvoort

Wilt u meer weten?

Op donderdag 8 juni organiseert Aon om 10.00 uur een webinar over verzekerde pensioenregelingen.

Heeft u vragen over de nieuwe pensioenwetgeving, zoekt u ondersteuning bij de transitie naar de nieuwe pensioenregeling of wilt u direct aan de slag om uw arbeidsvoorwaarden te moderniseren? Neem dan contact op met  Astrid van Helvoort, Director Business Development Aon.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement