Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Bespreek het Pensioenakkoord met uw medewerkers | Aon

In de komende jaren gaat het pensioenstelsel in Nederland op de schop. Er gaat voor zowel werkgevers én voor medewerkers heel wat veranderen. Belangrijk hierbij is dat een werkgever in overleg zal moeten gaan met (een vertegenwoordiging van) de medewerkers en de  Ondernemingsraad, indien aanwezig. Werkgever en medewerker dienen namelijk in gezamenlijk overleg overeen te komen op welke wijze de gewijzigde wetgeving wordt toegepast in de bestaande pensioentoezegging. En zoals bij elke aanpassing in de pensioenregeling heeft de Ondernemingsraad instemmingsrecht en is ook van de individuele medewerkers instemming nodig. Een juiste afstemming van u als werkgever en met uw medewerkers is daarom van groot belang voor een vlotte voortgang. Hiermee voorkomt u onnodige kosten en tijdsverlies.

Astrid van Helvoort, Director Business Development Aon

Probleem daarbij kan zijn dat het thema pensioen niet ‘populair’ is onder uw medewerkers. In het algemeen vinden mensen het een lastig en complex onderwerp. Maar dat is uiteraard geen reden om deze belangrijke arbeidsvoorwaarde waarmee geen aandacht te geven! Er zijn hoge pensioenpremies mee gemoeid en het is een belangrijke investering van u als werkgever in de medewerker.

Zo kan de Ondernemingsraad zich laten bijstaan door een onafhankelijk pensioenadviseur. Deze kan duidelijkheid scheppen in het complexe vraagstuk dat een Ondernemingsraad ter instemming krijgt voorgelegd. In goed overleg kan daarbij ook het belang voor de werkgever worden meegenomen en juiste consensus worden gevonden.

Bij de uitwerking en implementatie van het Pensioenakkoord is het verstandig vooraf meerdere scenario’s door te berekenen. Zo wordt de impact van de wijziging van de pensioenregeling in cijfers weergegeven en worden de consequenties duidelijk.

Ook wordt een instemmingsverzoek voor wijziging van de pensioenregeling gekoppeld aan een transitieplan. Hierin staat een weergave van het gekozen pensioencontract en van de impact van de wijziging per leeftijdscohort en de compensatie. Duidelijke en volledige communicatie aan alle medewerkers is van belang om een goed draagvlak te creëren voor de overeengekomen aanpassingen. Een gedegen communicatieplan helpt u dit op een correcte wijze te delen met uw medewerkers.

Geef als werkgever ruimte aan de medewerkersvertegenwoordiging en/of Ondernemingsraad om zich goed voor te bereiden op de komende wijzigingen in uw pensioenregeling. De ervaring leert dat dit tijdswinst oplevert en tot meer waardering en begrip leidt voor deze complexe materie en de wijze waarop beslissingen worden genomen.

Heeft u vragen over pensioenadvisering van uw medewerkers en de Ondernemingsraad? Neem dan contact met op met Astrid van Helvoort van Aon.

Astrid van Helvoort
E. astrid.van.helvoort@aon.nl

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement