Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Lid worden? Klik hier

Missie

Nederland telt 3.884 bedrijventerreinen, waar 10% van de bedrijven zijn gevestigd. Deze terreinen beslaan 10% van de totale oppervlakte van Nederland en genereren 40% van het bruto regionaal product, terwijl 30% van de beroepsbevolking er werkzaam is. Dit draagt aanzienlijk bij aan de lokale en regionale economie, maar er zijn ook uitdagingen.

Bedrijventerreinen kampen met problemen als netcongestie, wateroverlast, watertekort, grondstofverbruik, gasverbruik en hittestress. Deze bedreigen zowel de continuïteit als de duurzaamheid. Onze economie en duurzaamheid zijn onlosmakelijk verbonden: zonder duurzaamheid is er geen economie, en vice versa. Daarom liggen bedrijventerreinen vaak onder vuur.

De oplossing? Een transitie naar een duurzame economie op bedrijventerreinen, die bijdraagt aan brede welvaart en oog heeft voor planeet en mens.

Maar hoe begin je daaraan? Individuele bedrijven kunnen deze uitdagingen niet alleen oplossen. Het moet samen! Dit proces is complex en tijdrovend vanwege de vele spelers en belangen.

Wij van VNO-NCW Co-Creatie stimuleren en organiseren de samenwerking die nodig is om bedrijventerreinen duurzaam te maken. We stoppen pas als het resultaat is behaald!

Dit is hoe wij werken

Thema’s duurzame economie

Uitdagingen die aan de orde komen bij het werken aan een duurzame economie verschillen per bedrijventerrein en zijn altijd lokaal. Deze thema’s zien we vaak terugkomen:

  • Energyhub: Efficiënter verbruik, opwek, delen en opslag van energie, ruimte voor elektrificatie door verlichten van netbelasting en oplossingen op gebied van warmte en waterstof
  • Klimaatadaptatie: Hittestress, wateroverlast, watertekort, productiviteit
  • Duurzame mobiliteit: Zonnepanelen, laadpleinen voor elektrisch vervoer en centraal parkeren
  • Optimale ruimtebenutting: Uitbreidingsmogelijkheden, bewegingsruimte, ruimte voor groen, waterberging, wandel- en fietsroutes, energie-oplossingen. Collectieve parkeervoorzieningen.
  • Circulaire economie: Grondstoffen: beschikbaarheid, prijs en regelgeving
  • Arbeidsmarkt: Duurzame inzetbaarheid, samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, positieve profilering van het bedrijventerrein.

Wat wil jij realiseren?

We zijn er voor bedrijven

Je wilt verduurzamen, maar loopt vast. Extra stroom is niet beschikbaar, regelgeving belemmert circulair werken, proceswater is schaars en energiekosten rijzen de pan uit. Hierdoor kun je je groeiambities niet waarmaken.

Wist je dat andere bedrijven op jouw terrein dezelfde uitdagingen hebben of al oplossingen gevonden hebben? Samenwerking leidt tot de beste oplossingen voor jouw bedrijf en de wereld om je heen. Je hoeft het niet ver te zoeken!

De wereld vraagt om visie en actie op duurzaamheid. Je wordt gewezen op je verantwoordelijkheid. Eigenlijk doe je het al jaren zo, misschien kan het anders. Maar telkens loop je tegen regels en losse loketten aan. Het kost gewoon enorm veel tijd en energie. Wij kunnen je vertellen: je bent niet de enige.

Wat je nodig hebt, is organisatiekracht, kennis en doe-kracht! Een samenwerkingspartner die niet stopt als het lastig wordt of teveel tijd kost. Laat dat nu ons specialisme zijn!

Lees meer over onze werkwijze!

We zijn er voor bedrijventerreinen en ondernemersverenigingen

Als lokale ondernemersvereniging zie je nieuwe, complexe uitdagingen op je af komen, die verder gaan dan schoon en veilig. Deze vergen veel tijd en specifieke kennis. Dit kun je er niet ‘even bij doen’.

Als parkmanager wordt je rol steeds groter en breder, en als ondernemersvereniging valt dit vaak buiten de taken van het vrijwillige bestuur. Daarnaast heb je ook de overheid, netbeheerder of het waterschap nodig, omdat deze uitdagingen deels in de openbare ruimte liggen.

Wat je nodig hebt, is organisatiekracht, kennis en doe-kracht! Een samenwerkingspartner die niet stopt als het lastig wordt of teveel tijd kost. Laat dat nu ons specialisme zijn!

Lees meer over onze werkwijze en de reacties van onze samenwerkingspartners

 

We zijn er voor gemeenten

Je krijgt signalen vanuit het bedrijfsleven: ondernemers lopen vast. Er liggen opgaven waaraan je als gemeente moet voldoen, waarin die ondernemers een belangrijke rol spelen. Tegelijkertijd liggen er zo nog heel veel opgaven waar je iets mee moet. In woonwijken moet ook veel gebeuren. Als gemeente moet je keuzes maken: waar gaan we aan werken en waar zetten we capaciteit op in?

Bedrijventerreinen waren lange tijd vooral functionele plekken waar bedrijven alles zelf regelden. Met de huidige uitdagingen werkt dat niet meer. Die los je alleen door samen op te trekken: bedrijven, overheid, netbeheerders én waterschap.

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het realiseren van heel veel maatschappelijke doelen. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid, mobiliteit, energie en klimaat, natuur en milieu, veiligheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Er liggen veel kansen om te verduurzamen op diverse thema’s. Dat vereist specifieke kennis.

Hoe pak je dat aan? Er is contact met bedrijven. Maar de bedrijfscontactfunctionaris heeft veel om te overzien en veel individuele contacten om te onderhouden. Echt de diepte in gaan, lukt niet. Ook is de relatie van gemeenten met bedrijven niet altijd optimaal.

Dit weten we zeker: collectief beleid is niet de oplossing. Als je concreet kijkt naar één gebied, dan kun je veel meer bereiken! Het vraagt om een andere werkwijze: gebiedsgericht werken aan opgaven, in samenhang, mét bedrijven.

Wij organiseren de samenwerking en doe-kracht die nodig is om opgaven te realiseren! We weten waar specifieke kennis te halen is, zien de samenhang tussen bedrijven, thema’s en partijen, en gaan door tot het resultaat is bereikt!

Dit zeggen onze samenwerkingspartners over onze werkwijze!

 

Waarom lukt het niet alleen?

Samenwerken met andere bedrijven en betrokkenen op het bedrijventerrein zorgt ervoor dat je sneller en efficiënter je doelen bereikt. Daarnaast is de opbrengst ook nog eens veel hoger!

 De beste resultaten worden geboekt wanneer gemeente en bedrijven samen in een gebiedsteam aan een bedrijventerrein werken. Jouw opgaven zijn verbonden met andere thema’s rondom duurzame economie op bedrijventerreinen. Wij organiseren de samenwerking en doe-kracht die nodig is om deze opgaven te realiseren. Zowel tussen ondernemers als met de overheid.

Een sterke gebiedsorganisatie zorgt voor doe-kracht! Parkmanagement en een ondernemersfonds of BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) bieden een basis voor professionele, langjarige samenwerking en gezamenlijke middelen, wat de realisatie van plannen versnelt.

Bekijk ons werk

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement