Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Concrete plannen om industriepark De Hurk te verduurzamen

Om het industriepark De Hurk toekomstbestendig te maken, slaan de provincie, VNO-NCW Brabant Zeeland, ondernemers van De Hurk en gemeente Eindhoven de handen ineen om de verduurzaming van het industriepark te realiseren. Het project heet ‘Grote Oogst’. Daarvoor ondertekenden gedeputeerde Anne-Marie Spierings, wethouder Stijn Steenbakkers, voorzitter OK De Hurk Harrie Schonewille en directeur VNO-NCW Brabant Zeeland, Ellen Kroese op maandag 6 maart het plan van aanpak De Hurk.

Maatregelen in plan van aanpak

Onderdeel van het plan is onder andere het realiseren van een groene wandelroute met verschillende soorten beplanting in het hele gebied. Daarnaast wil men werken aan slimme manieren voor het opwekken en lokaal uitwisselen van duurzame energie. En wordt er onderzocht hoe afvalstromen op elkaar aansluiten. Het afval van het ene bedrijf kan namelijk een belangrijke grondstof zijn voor een ander. Zo wordt er gewerkt aan een circulaire economie. Het doel van het project ‘Grote Oogst’ is te komen tot een duurzaam en toekomstbestendig industriepark. Met een aantrekkelijker vestigingsklimaat, lagere uitstoot van CO2 en stikstof en een gezondere werkomgeving.

Gezond vestigingsklimaat

Met het project ‘Grote Oogst’ wil provincie Noord-Brabant 13 grote bedrijventerreinen in Brabant sneller verduurzamen. Duurzame bedrijventerreinen zijn namelijk een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kunnen bedrijventerreinen een grote bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie.

Bedrijventerreinen zijn vaak hitte-eilanden. Door integraal en gebiedsgericht (samen) te werken kunnen slimme oplossingen bedacht worden die impact hebben op meerdere thema’s. Zo vangen groene daken niet alleen water op, ze koelen ook de omgeving en maken daarmee zonnepanelen efficiënter. En door lokaal (rest)materiaal te hergebruiken wordt energie bespaard en CO2– en stikstofuitstoot voorkomen, bijvoorbeeld doordat er minder vervoersbewegingen nodig zijn.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie en Circulaire economie): “Het is inspirerend hoe op het Industriepark De Hurk tegelijk de leefomgeving, de hittestress, de verbranding van fossiele brandstoffen en de waterhuishouding aangepakt worden. Door beter met elkaar samen te werken, duurzame energie op te wekken en energieopslag te realiseren, creëren we een slim energienetwerk dat het hoofdelektriciteitsnet niet zwaarder zal belasten. Hopelijk een voorbeeld voor veel bedrijventerreinen.”

Gemeente Eindhoven

Wethouder Stijn Steenbakkers (Economie en Brainport): De bedrijven op industriepark de Hurk spelen een grote rol in onze economie, maar ook in de verduurzaming van het gebied. Door dit samen te doen met provincie, gemeente en de ondernemers zelf slaan we een flinke slag. In februari werd de BedrijvenInvesteringsZone De Hurk een feit en met dit project laten we zien dat we meteen doorpakken op een belangrijk thema voor De Hurk. De stappen die we hier samen gaan zetten op het gebied van groen, energie en circulariteit maken dit industriepark nog beter en attractiever. En tegelijkertijd leveren ze hiermee ook een belangrijke bijdrage een duurzame en toekomstbestendige stad.’

OK De Hurk

Harrie Schonewille (voorzitter OK de Hurk): ”Ook de ondernemers staan achter dit project. “De ondernemersvereniging en BIZ De Hurk herkennen zich in de doelstellingen van de ‘Grote Oogst’. Het is fantastisch dat met deze samenwerking de BIZ al direct kan bijdragen aan de verduurzaming en toekomstbestendigheid van ons industriepark De Hurk.”

Ellen Kroese, (directeur VNO-NCW Brabant Zeeland): “Een duurzame economie op bedrijventerreinen is cruciaal voor een toekomstbestendig vestigingsklimaat in Brabant. Deze gebiedsgerichte samenwerking tussen ondernemers en overheden is een voorbeeld voor alle andere bedrijventerrein in Brabant. We laten echt zien wat je kunt bereiken met Brabantse ondernemerskracht en regie vanuit provinciale en lokale overheden."

Meer weten over VNO-NCW Co-Creatie?
Kijk op de website of neem contact op met Geri Wijnen, wijnen@vnoncwbrabantzeeland.nl of 06-82098447.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement