Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Verlaging eigen risico medisch-specialistische zorg | Aon

Rol werkgevers bij het voorkomen van zorgmijding door medewerkers

Werkgevers spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van zorgmijding door hun medewerkers. Het aanbieden van een goede collectieve zorgverzekering kan daarbij helpen. Medewerkers kunnen hierdoor bijvoorbeeld toegang krijgen tot aanvullende zorg die niet onder het eigen risico valt, waardoor ze minder snel geneigd zijn om noodzakelijke zorg te mijden. Daarnaast kunnen werkgevers voorlichting geven over de verschillende mogelijkheden die er zijn om zorgkosten te verminderen. Het is belangrijk dat werkgevers medewerkers goed informeren, zodat zij optimaal gebruik maken van de zorg die zij nodig hebben.

Eigen risico medisch-specialistische zorg omlaag

Het verplicht eigen risico in de medisch-specialistische zorg gaat veranderen. Minister Ernst Kuipers heeft voorgesteld om het eigen risico in 2025 per behandeling te verlagen naar maximaal € 150. Deze aanpassing moet ervoor zorgen dat mensen minder snel zorg zullen mijden uit financiële overwegingen. Met deze maatregel wordt een besparing van ongeveer € 200 miljoen verwacht. Maar wat zijn de gevolgen van dit wetsvoorstel?

Gevolgen van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel om het eigen risico in de medisch-specialistische zorg te verlagen kan een impact hebben op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van goede zorg in Nederland. Aan de ene kant kan het verlagen van het eigen risico ervoor zorgen dat mensen sneller zorg zoeken en daardoor meer gebruik zullen maken van medisch-specialistische zorg. Dit kan de druk op zorgverleners verhogen.

Aan de andere kant kan het verlagen van het eigen risico ook leiden tot hogere kosten voor de zorgverzekeraars, die deze kosten vervolgens doorberekenen aan de premiebetaler. Als gevolg hiervan kunnen de premies voor zorgverzekeringen toenemen.

Reacties internetconsultatie

De internetconsultatie over het wetsvoorstel is op 5 april 2023 gesloten en heeft verschillende reacties opgeleverd:

–           een verwachte toename van de patiëntvraag,

–           meer onduidelijkheid en vragen over het eigen risico,

–           het risico dat de zorgpremie verder omhoog gaat als de besparing niet wordt gerealiseerd,

–           er is geen oplossing voor de jaargrensproblematiek,

–           er kan verwarring ontstaan bij verzekerden over het verschil tussen een behandeling en een dbc (een diagnose-behandelcombinatie is een bundel van zorg en behandelingen bij een bepaalde zorgvraag).

Hoe een collectieve zorgverzekering zorgmijding helpt voorkomen

Een collectieve zorgverzekering kan verschillende voordelen bieden. Zo kunnen medewerkers korting krijgen op de premie voor aanvullende verzekeringen en kunnen zij profiteren van extra vergoedingen, zoals voor fysiotherapie. Dit kan ervoor zorgen dat zij eerder de juiste hulp zoeken. Daarnaast kan een collectieve zorgverzekering voor werkgevers een belangrijk middel zijn om hun medewerkers te ondersteunen en te laten zien dat zij om hun gezondheid en vitaliteit geven.


Praktijkvoorbeeld

Iemand gaat naar een arts in het ziekenhuis voor een behandeling. De dbc (de declaratiecode van de behandeling) stelt dat de bijbehorende behandeling € 500 kost. Daarnaast gebruikt deze persoon voor een andere aandoening voor € 100 aan geneesmiddelen.

Kosten in de huidige situatie: Met de behandeling van de arts betaalt deze persoon direct volledig zijn verplicht eigen risico van € 385.

Kosten in de nieuwe situatie: Deze persoon betaalt € 150 voor de behandeling (tenzij deze langer dan 120 dagen duurt) en € 100 voor de geneesmiddelen. Hij betaalt dus minder verplicht eigen risico
(€ 250 in plaats van € 385). In de nieuwe situatie maakt deze persoon het verplicht eigen risico dus niet direct vol met de behandeling van de arts.


Specifieke afspraken en gezondheidsprogramma’s

Naast het bieden van korting en extra vergoedingen, zijn er nog andere manieren waarop een collectieve zorgverzekering zorgmijding kan voorkomen. Zo kan de werkgever specifieke afspraken maken met zorgaanbieders om wachttijden te verkorten. Of zij kunnen medewerkers via de zorgverzekering andere ondersteuning bieden, zoals preventieve gezondheidsprogramma’s, persoonlijke ondersteuning en begeleiding bij het vinden en ontvangen van de juiste zorg.

Impact van wetsvoorstel

Al met al kan het wetsvoorstel een complexe impact hebben op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van goede zorg in Nederland. Het is belangrijk om bij het besluit rondom het wetsvoorstel zorgvuldig te kijken naar de mogelijke gevolgen ervan en oplossingen te vinden om negatieve gevolgen te minimaliseren. Voor werkgevers is het de moeite waard om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te investeren in de gezondheid van medewerkers en hiermee zorgmijding, en daarmee een mogelijke hogere verzuimlast, te voorkomen.

 

Astrid van Helvoort

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met  Astrid van Helvoort, Director Business Development Aon.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement