Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Toenemende zorgen over Nederlands vestigingsklimaat

Lange files, onbetaalbare huizen en een wispelturige overheid. Allemaal zaken die Nederland minder aantrekkelijk maken als land om je als bedrijf te vestigen of uit te breiden. Meer dan 70 partijen hebben zich nu ook aangesloten bij een manifest over het vestigingsklimaat dat eerder dit jaar door meer dan 50 burgemeesters en VNO-NCW en MKB-Nederland werd ondertekend. Hiermee komt het totaal aantal ondertekenaars op 120.

Verslechtering Vestigingsklimaat

Nederland drijft op sterke clusters waarin kleine en grote bedrijven, kennisinstellingen en overheden met elkaar samenwerken. Zij zijn sterk afhankelijk van een goed vestigingsklimaat. VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen geeft bij de informateurs Remkes en Koolmees aan: “We staan er op het oog nog goed voor, maar onder de motorkap is sprake van een verslechtering van het vestigingsklimaat op veel punten. Andere landen werden juist aantrekkelijker voor investeringen van bedrijven. Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen over de schoolprestaties van de Nederlandse kinderen. Maar ook over de verminderde stabiliteit van ons overheidsbeleid. Ondernemers durven te investeren wanneer ze weten waar ze aan toe zijn. Decennialang was Nederland een voorbeeld in de wereld, dat zijn we niet meer.”

Actie nodig op zes punten

Wil Nederland aantrekkelijk blijven dan is er op zes fronten actie nodig:

  • een goede leefomgeving
  • een goed opgeleide beroepsbevolking
  • kennis en innovatie van wereldklasse
  • excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland
  • een strategisch industriebeleid
  • een betrouwbare en voorspelbare overheid
Eric van Schagen, voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland: ‘Wij zijn er als Brabant en Zeeland trots op dat ons bedrijfsleven op wereldniveau opereert. Maar aan de top blijven is nog lastiger dan aan de top komen. En er zijn veel bedreigingen zichtbaar zoals beschreven in dit manifest. En zonder kennis, ondernemerschap en verdienvermogen is er geen ruimte om te werken aan inclusiviteit en duurzaamheid.’

Kennis enige grondstof

Ook Robert-Jan Smits, bestuursvoorzitter van de TU Eindhoven, ziet het vestigingsklimaat verslechteren. Hij pleit voor een deltaplan voor kennis (onderwijs, onderzoek en innovatie) dat over kabinetsperiodes heen loopt. ‘Als een deltaplan voor onze bescherming tegen het water kunnen, moet dit toch ook mogelijk zijn voor kennis. Laten we niet vergeten dat nu aardgas verbannen wordt, kennis de enige grondstof is die we nog hebben. Dat vraagt echter een betrouwbare en voorspelbare overheid die ruimhartig en met een meerjarig perspectief investeert in het verdienvermogen van morgen.’

Juist ook voor familiebedrijven

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof: ‘Wij hebben al langer zorgen over het vestigingsklimaat en het is goed te zien dat we hierin niet alleen staan. Onze zorgen zijn er overigens na de recente Algemene Politieke Beschouwingen en de nieuwe lastenverzwaringen voor bedrijven zeker niet minder op geworden. Het zijn niet alleen internationale ondernemingen die hier zorgen over hebben, maar juist ook familiebedrijven. Zij maken zich trouwens ook grote zorgen over de groeiende regeldruk en de bedrijfsopvolgingsregeling.’

Naar een nieuwe aanpak

‘Wil Nederland echt top blijven voor (internationale) ondernemingen en reële activiteiten, dan moeten we komende jaren, samen met een nieuw kabinet, vooral werken aan deze zes concrete ambities die onze bereikbaarheid, ons talent en onze kennispositie echt vooruit helpen’, aldus de opstellers van het manifest. Prioriteit daarbij hebben zaken die zorgen dat ons leefklimaat en de connectiviteit verbeteren, dat we goed opgeleide mensen hebben en geen talent meer verloren gaat, dat er meer goede en duurzame woningen komen en dat internationaal talent (van arbeids- tot kennismigrant) ons land weet te vinden en hier goed terecht kan.

Klik hier voor de brief aan de informateurs met het manifest. 

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement