Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Lid worden? Klik hier

Statuten

 

De belangrijkste punten uit de statuten van VNO-NCW Brabant Zeeland in een notendop:

VNO-NCW Brabant Zeeland heeft als doel

  • Belangenbehartiging van het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven in het algemeen en van de leden in het bijzonder;
  • Een bijdrage leveren aan een rechtvaardige sociaal-economische orde met een centrale plaats voor de particuliere onderneming.

VNO-NCW Brabant Zeeland wil dit doel bereiken door 

  • Het houden van bijeenkomsten voor leden, voorlichting en scholing;
  • Het bevorderen van onderlinge hulp tussen de leden;
  • Individuele en collectieve dienstverlening;
  • Uitdragen van standpunten en vertegenwoordiging in allerlei organen;
  • Samenwerking met relevante instanties in binnen- en buitenland.

Wie kunnen lid worden van VNO-NCW Brabant Zeeland? 

Lidmaatschap

  • Het (kring)bestuur beslist
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 oktober van enig jaar.

Voor leden van de HRM-community van VNO-NCW Brabant Zeeland gelden dezelfde regels met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap als voor de leden van VNO-NCW Brabant Zeeland .

Organisatie

VNO-NCW Brabant Zeeland kent elf kringen (geografische gebieden). Elke kring heeft een bestuur. De kringen Bergen op Zoom, Breda, Oosterhout en Roosendaal-Moerdijk hebben een gemeenschappelijk bestuur: het regiobestuur West-Brabant. In Zeeland bestaat naast de twee kringbesturen het bestuur Zeeland voor belangenbehartiging op provinciaal niveau.

De voorzitters van de kring/regiobesturen aangevuld met enkele zogenaamde portefeuillehouders vormen het algemeen bestuur van VNO-NCW Brabant Zeeland. De voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland, evenals de portefeuillehouders, worden door de ledenvergadering van VNO-NCW Brabant Zeeland benoemd voor vier jaar. De ledenvergadering keurt het jaarverslag en de jaarrekening goed en stelt jaarlijks de begroting en de contributie vast.

VNO-NCW Brabant Zeeland heeft een professioneel secretariaat, onder leiding van de directeur.

De inkomsten van VNO-NCW Brabant Zeeland bestaan uit de ledencontributie, schenkingen en inkomsten uit andere bronnen.

Volledige statuten

januari 2023

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement