Lid worden? Klik hier

Statuten

De belangrijkste punten uit de statuten van VNO-NCW Brabant Zeeland in het kort.

Het doel van VNO-NCW Brabant Zeeland is:

  • belangenbehartiging van het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven in het algemeen en van de leden in het bijzonder;
  • een bijdrage leveren aan een rechtvaardige sociaal-economische orde met een centrale plaats voor de particuliere onderneming.

VNO-NCW Brabant Zeeland wil dit doel bereiken door: 

  • het houden van bijeenkomsten voor leden, voorlichting en scholing;
  • het bevorderen van onderlinge hulp tussen de leden;
  • individuele en collectieve dienstverlening;
  • uitdragen van standpunten en vertegenwoordiging in allerlei organen;
  • samenwerking met relevante instanties in binnen- en buitenland.

Wie kunnen lid worden van VNO-NCW Brabant Zeeland? 

  • Ondernemingen in Brabant en Zeeland onder aanwijzing van een of meerdere personen op directieniveau. Klik hier voor het overzicht van de lidmaatschapscriteria.

Lidmaatschap:

  • het (kring)bestuur beslist;
  • opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 oktober van enig jaar.

Voor leden van de HRM-groepen van VNO-NCW Brabant Zeeland gelden dezelfde regels met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap als voor de leden van VNO-NCW Brabant Zeeland .

Organisatie

VNO-NCW Brabant Zeeland kent elf kringen (geografische gebieden). Elke kring heeft een bestuur. De kringen Bergen op Zoom, Breda, Oosterhout en Roosendaal-Moerdijk hebben een gemeenschappelijk bestuur: het regiobestuur West-Brabant. In Zeeland bestaat naast de twee kringbesturen het bestuur Zeeland voor belangenbehartiging op provinciaal niveau.

De voorzitters van de kring/regiobesturen aangevuld met enkele zogenaamde portefeuillehouders vormen het algemeen bestuur van VNO-NCW Brabant Zeealnd. De voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland, evenals de portefeuillehouders, worden door de ledenvergadering van VNO-NCW Brabant Zeeland benoemd voor vier jaar. De ledenvergadering keurt het jaarverslag en de jaarrekening goed en stelt jaarlijks de begroting en de contributie vast.

VNO-NCW Brabant Zeeland heeft een professioneel secretariaat, onder leiding van de directeur.

De inkomsten van VNO-NCW Brabant Zeeland bestaan uit de ledencontributie, schenkingen en inkomsten uit andere bronnen.

De volledige statuten kunt u hier downloaden.

november 2017

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement