Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Lid worden? Klik hier

Statuten

 

De belangrijkste punten uit de statuten van VNO-NCW Brabant Zeeland in een notendop:

VNO-NCW Brabant Zeeland heeft als doel

  • Belangenbehartiging van het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven in het algemeen en van de leden in het bijzonder;
  • Een bijdrage leveren aan een rechtvaardige sociaal-economische orde met een centrale plaats voor de particuliere onderneming.

VNO-NCW Brabant Zeeland wil dit doel bereiken door 

  • Het houden van bijeenkomsten voor leden, voorlichting en scholing;
  • Het bevorderen van onderlinge hulp tussen de leden;
  • Individuele en collectieve dienstverlening;
  • Uitdragen van standpunten en vertegenwoordiging in allerlei organen;
  • Samenwerking met relevante instanties in binnen- en buitenland.

Wie kunnen lid worden van VNO-NCW Brabant Zeeland? 

Lidmaatschap

  • Het (kring)bestuur beslist
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 oktober van enig jaar.

Voor leden van de HRM-community van VNO-NCW Brabant Zeeland gelden dezelfde regels met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap als voor de leden van VNO-NCW Brabant Zeeland .

Organisatie

VNO-NCW Brabant Zeeland kent elf kringen (geografische gebieden). Elke kring heeft een bestuur. De kringen Bergen op Zoom, Breda, Oosterhout en Roosendaal-Moerdijk hebben een gemeenschappelijk bestuur: het regiobestuur West-Brabant. In Zeeland bestaat naast de twee kringbesturen het bestuur Zeeland voor belangenbehartiging op provinciaal niveau.

De voorzitters van de kring/regiobesturen aangevuld met enkele zogenaamde portefeuillehouders vormen het algemeen bestuur van VNO-NCW Brabant Zeeland. De voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland, evenals de portefeuillehouders, worden door de ledenvergadering van VNO-NCW Brabant Zeeland benoemd voor vier jaar. De ledenvergadering keurt het jaarverslag en de jaarrekening goed en stelt jaarlijks de begroting en de contributie vast.

VNO-NCW Brabant Zeeland heeft een professioneel secretariaat, onder leiding van de directeur.

De inkomsten van VNO-NCW Brabant Zeeland bestaan uit de ledencontributie, schenkingen en inkomsten uit andere bronnen.

Volledige statuten

januari 2023

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement