Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Politieke steun voor Zeeuwse ondernemers maar niet op alle thema’s

Tijdens het breed ondernemersdebat van 6 maart in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg was er voor een aantal speerpunten van het bedrijfsleven zeker steun bij de Zeeuwse lijsttrekkers. Op andere onderwerpen verschilden de meningen.

VNO-NCW Zeeland, PORTIZ, Bouwend Nederland en Techniek Nederland organiseerden samen met Omroep Zeeland het breed ondernemersdebat met de Zeeuwse lijsttrekkers. Tijdens dit debat kwamen vijf belangrijke ondernemersthema’s aan de orde:

  1. Vitale arbeidsmarkt en marktgericht onderwijs;
  2. Ambitieuze woonagenda;
  3. Goed openbaar vervoer voor de bereikbaarheid van Zeeuwse kernen en voorzieningen;
  4. Energietransitie en de inzet van kernenergie;
  5. Bestuurlijke slagkracht voor de vele opgaven waar de overheid voor staat.

Eerder publiceerden we dé vijf belangrijkste dossiers volgens ondernemers in onze provincie, en wat daarop moet gebeuren.

Niet voor alle thema’s kregen we alle handen op elkaar. Bijvoorbeeld ten aanzien van woningbouw, die hard nodig is voor jonge Zeeuwen en nieuwkomers in Zeeland, benadrukten de lijsttrekkers dat het ruimtelijke karakter en de rust in Zeeland moeten worden gewaarborgd. Toch kreeg de woningdeal voor 16.500 extra woningen (‘en mogelijk meer woningen als die nodig blijken te zijn’) in Zeeland brede steun waarbij ook aandacht werd gevraagd voor het bouwen van woningen in kleine kernen.

Wat betreft kernenergie stonden partijen meer tegenover elkaar. Vincent Courtois, voorzitter van de havenvereniging PORTIZ: ‘Om de klimaatdoelstellingen te bereiken zet de industrie in Zeeland in op elektrificatie. Extra kerncentrales zijn hiervoor onmisbaar. Wij kunnen niet vertrouwen dat zonne- en windenergie alleen altijd voldoende duurzame energie opleveren voor onze productieprocessen.’ Een aantal lijsttrekkers vertrouwt dat nog te ontwikkelen technologieën hierin zullen gaan voorzien.

Eric de Ruijsscher, voorzitter VNO-NCW Zeeland, sprak zijn zorg uit over de bestuurlijke slagkracht in Zeeland: ‘De kwaliteit van de dienstverlening aan het bedrijfsleven, zoals vergunningverlening, staat onder druk. Gemeenten zouden beleid en uitvoering meer samen moeten oppakken om te voorkomen dat de economie stil komt te staan.’ Deze oproep werd door sommige lijsttrekkers onderschreven, maar de suggestie om een aantal gemeenten samen te voegen kreeg niet veel steun.

Uitzending 8 maart

Wil je meer weten over wat de politiek voor ondernemend Zeeland in petto heeft? Kijk dan naar Zeeland Kiest op woensdagavond 8 maart of maandag 13 maart om 20.30 uur bij Omroep Zeeland!

Ondertussen zullen we ons blijven inzetten voor het vestigingsklimaat in Zeeland en ook na de provinciale statenverkiezingen op 15 maart met de nieuwe statenleden en gedeputeerden daarover in gesprek gaan.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement