Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Lid worden? Klik hier

Masterclass Veiligheid Brabant Zeeland

De Masterclass Veiligheid Brabant Zeeland (MCV) is één van de zes regionale veiligheidsnetwerken, die actief zijn in Nederland en fungeert als regionaal kennisnetwerk om de veiligheid in de (chemische) industrie in de regio Brabant en Zeeland te versterken. De aandacht vanuit de overheid en het publiek voor al dan niet ernstige incidenten, vraagt om een goede communicatie en uitwisseling van ervaring en kennis.

Doelstellingen MCV

  • Fungeren als kennisdrager, verzorgen kennisuitwisseling en het delen van ervaringen op het gebied van veiligheid en milieu voor ledenbedrijven
  • Stimuleren en bijdragen aan de verdere kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid en milieu vanuit de regionale veiligheidsnetwerken
  • Betrekken stakeholders (zijnde leden, directies en regionale overheid)
  • Verzorgen van communicatie met de relevante stakeholders

MCV ondersteunt als partner de thema’s van de Stichting Veiligheid Voorop en Safety Delta Nederland en deelt kennis hierover binnen de regio.

MCV werkt actief samen met de andere regionale veiligheidsnetwerken in Nederland onder coördinatie van VNCI.

Doelgroep

MCV is er voor de BRZO bedrijven, contractors en risicorelevante bedrijven in de provincies Noord-Brabant en Zeeland.

Programma en activiteiten

Workshops

De MCV organiseert 2 fysieke en 6 online workshops per jaar voor haar leden. De onderwerpen van de workshops richten zich in brede zin op veiligheid en milieu in relatie tot de (BRZO) vereisten. Voor de programmering worden de leden geraadpleegd over hun behoeften en wensen waardoor goed ingespeeld kan worden op de actualiteit in het werkveld.

Er wordt naar gestreefd om bij een aantal workshops, daar waar relevant, de regionale overheid te betrekken en waar mogelijk samen de organisatie te verzorgen.

Per workshop (thema) worden, naast de stuurgroep, ook ledenbedrijven betrokken bij de voorbereiding en de invulling van het programma. De informatie met betrekking tot de workshops wordt actief gedeeld met de deelnemers.

Contactgroepen

Binnen de MCV zijn een aantal contactgroepen actief rond de thema’s logistiek, procesveiligheid en leren van incidenten. Deze groepen hebben als doel kennisuitwisseling verder te verdiepen binnen een vaste groep en zijn aanvullend op de reguliere workshops waardoor directer ingespeeld kan worden op actualiteiten en het delen van ervaringen. De groepen komen circa 2 maal per jaar fysiek bij elkaar op een bedrijfslocatie.

Kennisontwikkeling

De MCV ontwikkelt in samenwerking met de overige Regionale Veiligheidsnetwerken (RVN) kennis over belangrijke veiligheidsonderwerpen. De ontwikkelde kennis wordt gedeeld met de MCV leden.

Overleg/lobby overheden en RVN

De lobby met de overheden wordt verzorgd door VNO NCW Brabant Zeeland/PORTIZ, de MCV richt zich op kennisdeling. De MCV neemt deel aan het gezamenlijke overleg van de RVN onder coördinatie van de VNCI.

Trainingen

De MCV biedt trainingen aan en zet deze op naar behoefte leden. De MCV denkt mee in opzet en programma en zorgt voor borging kwaliteit van de opleiding. De MCV werkt samenwerking met een partner die zorg draagt voor de organisatie van de trainingen.

Communicatie

De MCV communiceert actief met haar leden over relevante onderwerpen.

Organisatie

De MCV is een zelfstandige organisatie welke wordt gefaciliteerd vanuit VNO-NCW Brabant Zeeland.

De MCV wordt aangestuurd door de Stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 6 leden bedrijven, aangevuld met de secretaris en de Programma Manager MCV vanuit VNO-NCW Brabant Zeeland.

De vertegenwoordigers van de leden bedrijven zijn voor een maximaal van 8 jaar lid van de stuurgroep (ingevoerd vanaf 2023).
In 2023 hebben de volgende bedrijven en vertegenwoordigers zitting in de stuurgroep:

Stuurgroep Masterclass Veiligheid Brabant Zeeland

Paul Dingenouts | DOW
Voorzitter
Chris Schouwenaars | AD International
Arjan van Geel | Equans
Sem Stroosnijder
Secretaris
Felix Piets | Zeeland Refinery
Penningmeester
René Dijkmans | Sabic
Arvid Meijer | Spie
Corine Baarends
Programmamanager
1
/ 01
Klik hier voor een overzicht van de leden van de Masterclass Veiligheid Brabant Zeeland.

 

Lid worden?

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Sem Stroosnijder, secretaris MCV
stroosnijder@voncwbrabantzeeland.nl
06-55273754

 

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement