Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Laat werknemers meeprofiteren van toegenomen welvaart, nu en in de toekomst

Investeer in techniekonderwijs en verlaag de loon- en inkomstenbelasting. Op die manier kunnen werknemers op korte termijn én in de toekomst -meer dan in het verleden- meeprofiteren van de toegenomen welvaart van ons land. Daarvoor pleit voorzitter Eric van Schagen in navolging van een mini-enquête onder leden van werkgeversvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland rond Prinsjesdag.

Investeer in duurzaamheid

Overheid en bedrijfsleven moeten zich blijven inspannen voor voldoende instroom in technische opleidingen, op alle niveaus. Een goede tweede, als investeringsdoel, is duurzaamheid. Ondernemers in Brabant en Zeeland – een gebied waar de maakindustrie sterk vertegenwoordigd is- geven hiermee aan dat de arbeidsmarkt onverminderd krap is, ook bij een afvlakkende economische groei.

Werkgevers in Brabant en Zeeland zijn het dus eens met de voornemens van het kabinet iets extra’s te doen voor de middeninkomens. Voorzitter Eric van Schagen stelt vast dat de ondernemers in zijn regio het hiermee van harte eens zijn.

Het is tijd dat werknemers dat echt gaan terugzien op hun loonstrookje. De werkgevers hebben op vele plaatsen de lonen reeds verhoogd, maar dat heeft nog onvoldoende geleid tot een netto verbetering. Het wordt nu tijd dat onze werknemers echt meeprofiteren van de toegenomen welvaart.”

Stilstaan is geen optie

Voor het overige pleit Van Schagen voor extra middelen voor de regio op het gebied van infrastructuur. Zolang de meeste snelwegen in de regio nog twee maal twee rijstroken tellen, is verhoging van het investeringsniveau wenselijk. En ook op het gebied van openbaar vervoer is investeren in de infrastructuur van groot belang. Dit kan ook een bijdrage leveren aan de oplossing van het woningenprobleem omdat men beter en sneller van huis naar werk kan komen.

Pragmatische aanpak stikstof

Tot slot roept Van Schagen de overheid snel met realistisch en pragmatisch beleid te komen rondom het terugdringen van stikstofuitstoot te komen. “De noodzaak van vermindering van de uitstoot van stikstof staat niet ter discussie. We moeten echter voorkomen dat dat verlammend werkt voor ons land. Te veel investeringen staan nu onder druk, ook investeringen die per saldo een gunstig effect op het klimaat hebben.”  VNO-NCW Brabant Zeeland wil toe naar een integraal klimaatbeleid waar de stikstofaanpak op enigerlei wijze deel van uitmaakt en denkt hier graag in mee. “Maar geef ondernemers daarbij de ruimte met innovatieve oplossingen te komen.”

 

Voor vragen over dit bericht neemt u contact op met Tijmen Bergen, manager communicatie.
bergen@vnoncwbrabantzeeland.nl of 013-2050020

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement