Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

156.000 éxtra plekken nodig voor arbeidsmigranten | Kamertekort loopt op naar 300.000.

De Nederlandse overheid creëert bewust een tekort van bijna 300.000 plekken voor arbeidsmigranten in Nederland. Het lijken onrealistische cijfers, maar het is toch echt zo: binnen drie jaar zijn er 156.000 éxtra kamers nodig voor arbeidsmigranten. Die komen bovenop het bestaande tekort van tussen de 120.000 en 150.000 plekken voor deze groep én bovenop het bestaande tekort aan woningen voor andere groepen. Ter vergelijking: tussen 2019 en 2021 zijn er 6.273 extra bedden en 2.641 extra woningen gerealiseerd voor arbeidsmigranten.

Door de Wet Goed Verhuurderschap die per 1 juli aanstaande in gaat, wordt de grote huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten nóg groter, zo niet problematisch. Dat stelt VNO-NCW Brabant Zeeland op basis van een onderzoek van het Expertisecentrum Flexwonen. Het onderzoek laat zien dat voor de beoogde kwaliteitsverbetering van arbeidsmigrantenhuisvesting ten minste 156.000 extra kamers nodig zijn in Nederland. Hiervoor staat een overgangstermijn van 3 jaar.

“Onze leden maken zich grote zorgen omdat vergunningen voor nieuwe (tijdelijke) huisvestingslocaties maar mondjesmaat worden verleend,” zegt Anne Deelen, belangenbehartiger bij VNO-NCW Brabant Zeeland. “Verbeteren van kwaliteit staat niet ter discussie, maar dan moeten gemeenten dat wel mogelijk maken.”

Eigen kamer

In de Wet Goed Verhuurderschap is opgenomen dat een arbeidsmigrant – die niet samen met anderen een huishouden vormt – recht heeft op een eigen kamer. Dat deze kwaliteitsslag hard nodig is verdient volgens VNO-NCW Brabant Zeeland geen nader betoog: werknemers verdienen privacy, zeker als voorzieningen gedeeld worden met anderen. De werkgevers maken zich echter wel grote zorgen over de uitvoerbaarheid van deze maatregel op zo’n korte termijn. Het aanbieden van éénpersoonskamer betekent namelijk dat er extra kamers en dus woonvoorzieningen bij moeten komen.

Deelen: “Het Expertisecentrum Flexwonen heeft berekend dat het in Nederland gaat om zo’n 160.000 arbeidsmigranten voor wie in de nieuwe situatie geen éénpersoons kamer beschikbaar is. Daarnaast bestaat er al een tekort aan huisvestingslocaties, daar komen deze aantallen nu bovenop.”

Alternatieven nodig

Volgens VNO-NCW Brabant Zeeland valt of staat beoogde kwaliteitsverbetering met de bereidheid van gemeenten om nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten toe te staan. Dat vraagt volgens de verenging om het flink opvoeren van de vergunningverlening aan ontwikkelaars van (nieuwe) huisvestingslocaties. “We willen voorkomen dat het extra tekort dat nu ontstaat druk legt op de reguliere woningmarkt, die al oververhit is.” Het Expertisecentrum Flexwonen heeft berekend het in Nederland zou gaan om 43.000 woningen die nodig zijn om de tekorten op te vangen. Dat legt een grote opgave bij gemeenten, die vergunningen zullen moeten verlenen voor alternatieven, zoals tijdelijk woonunits of woonruimten in leegstaande kantoorpanden.

Deelen: “We vragen ons af of het kabinet wel beseft voor welke opgaven zij gemeenten plaatsen én of gemeenten door hebben dat zij afstevenen op een groot huisvestingsprobleem voor deze belangrijke groep medewerkers.”

Vragen?

Neem contact op met Anne Deelen, belangenbehartiger arbeidsmarkt
deelen@vnoncwbrabantzeeland.nl
06-24359180

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement