Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Werken tot je 70e? Een kwestie van goed regelen.

Duizenden medewerkers van twintig bedrijven in West-Brabant aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Meer mensen langer, gezonder, meer wendbaar en met plezier aan het werk houden. Met die ambitie gingen 20 West-Brabantse bedrijven in september 2017 aan de slag in het project Jij Blijft Bij. Zij ontvingen cheques van € 5000 om oplossingen te zoeken. De conclusie: als je het goed regelt, kan je prima en met plezier tot je 70e blijven werken. Successen en praktische tips delen zij met andere bedrijven en sociale partners tijdens de eindconferentie op 11 december 2018 bij het Kellebeek College in Roosendaal.

Ontwikkeling en gezondheid van medewerkers

Jij Blijft Bij is een initiatief van VNO-NCW West-Brabant, CNV, MKB en de provincie Noord-Brabant. Het doel van het initiatief is mensen boven de 55 tot, maar ook na de pensioengerechtigde leeftijd, arbeidsfit houden. Voor iedere werkgever is de gezondheid van personeel en hun ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt maar hoe zet je hier nu concrete stappen in? De community van twintig bedrijven onderzocht en experimenteerde anderhalf jaar lang, ieder met een eigen onderzoeksvraag. Dit heeft geleid tot praktische resultaten en oplossingen zoals fysiek zwaardere functies met minder belastende taken combineren of flexibeler omgaan met het roosteren van ploegendiensten. Sommige bedrijven hebben de oplossingen al toegepast waar anderen nu stappen gaan zetten om de plannen uit te voeren.

De deelnemers aan Jij Blijft Bij bij de aftrap van het project

Vernieuwende kijk op ontwikkelen

Een belangrijk element om mensen duurzaam inzetbaar te houden is bij blijven op het gebied van kennis en vaardigheden. Daarvoor werd in dit initiatief de nieuwe methodiek van H!VE gebruikt. Via H!VE kan iedereen zich door middel van kennis, fun en experiences ontwikkelen om verder te kijken in en op de arbeidsmarkt. Met online scholing (H!VE Academy), persoonlijke coaches en het samenwerken met gelijkgestemden (H!VE Community), hebben deelnemers de volgende stap kunnen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling.

Nee verkopen of zelfs hele afdelingen sluiten

De sterk veranderende arbeidsmarkt zorgt ervoor dat bedrijven steeds moeilijker aan arbeidsfitte en gemotiveerde medewerkers kunnen komen. Dit belet de groei van deze bedrijven en in sommige gevallen leidt het tot het sluiten van afdelingen of activiteiten. Jij Blijft Bij richt zich met name op het langer inzetbaar houden van eigen mensen waardoor de economische kansen weer toenemen. VNO-NCW neemt dit soort initiatieven niet alleen voor mensen die al aan het werk zijn maar investeert ook in projecten om mensen die nu niet deel (kunnen) nemen aan het arbeidsproces te activeren zoals het integreren van mensen uit de participatiedoelgroep bij bedrijven.

U bent van harte welkom om de Eindconferentie van Jij Blijft Bij op dinsdag 11 december bij te wonen (start programma om 17:00 uur). De deelnemers van het project delen dan hun opgedane kennis en ervaring met collega-werkgevers, de Provincie en alle  geïnteresseerden. Op www.jijblijftbij.nl/conferentie vindt u meer informatie over het programma van de conferentie.

Voor vragen over Jij Blijft Bij, het congres of dit persbericht kunt u contact opnemen met Annemiek Heinen, 06 14 64 01 28 of heinen@vnoncwbrabantzeeland.nl. l

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement