Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Werken tot je 70e? Een kwestie van goed regelen met elkaar – video

Meer mensen langer, gezonder, meer wendbaar en met plezier aan het werk houden. Met die ambitie gingen 20 West-Brabantse bedrijven in september 2017 aan de slag in het project Jij Blijft Bij. Zij ontvingen cheques van € 5000 om oplossingen te zoeken en steunden elkaar in het traject. De conclusie: als je het goed regelt, kan je prima en met plezier tot je 70e blijven werken. En gezien de (toekomstige) krapte op de arbeidsmarkt broodnodig! Successen en praktische tips uit het project zijn gedeeld op de eindconferentie op 11 december 2018.

Videos

Eindconferentie Jij Blijft Bij 11 december 2019

Ruim 2500 medewerkers van 20 bedrijven blij. Successen en praktische tips uit het project werden gedeeld op de eindconferentie op 11 december 2018.

Ontwikkeling en gezondheid van medewerkers

Jij Blijft Bij is een initiatief van VNO-NCW West-Brabant, CNV, MKB en de provincie Noord-Brabant. Het doel van het initiatief is mensen boven de 55 tot, maar ook na de pensioengerechtigde leeftijd, arbeidsfit houden. Voor iedere werkgever is de gezondheid van personeel en hun ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt maar hoe zet je hier nu concrete stappen in? De community van twintig bedrijven onderzocht en experimenteerde anderhalf jaar lang, ieder met een eigen onderzoeksvraag. Dit heeft geleid tot praktische resultaten en oplossingen zoals fysiek zwaardere functies met minder belastende taken combineren of flexibeler omgaan met het roosteren van ploegendiensten. Maar om daadwerkelijk een stap te zetten dient verder gekeken te worden dan alleen duurzame inzetbaarheid. Overheid, laat je adviseren en faciliteer! In het project is ingezoomd op de communicatie tussen werknemer en werkgever. Echter is ook de overheid een belangrijke partij in vergroten van de wendbaarheid en veerkracht van arbeidskrachten. Geef werkgevers en werknemers de vrijheid om flexibel te opereren en maatwerk te kunnen leveren. Zorg ervoor dat werkgevers de instrumenten hebben om hierop te kunnen acteren door de volgende 5 punten onder de loep te nemen:

  1. Maak het eenvoudiger om werkzaam te zijn in meerdere sectoren.
  2. Denk niet in baanzekerheid maar in inkomenszekerheid!
  3. Poets het re-integratieproces na verzuim op!
  4. Overheid, laat je adviseren en faciliteer!
  5. Maak een flexibel pensioen mogelijk. Voor iedereen!

Leeropbrengsten Jij Blijft Bij Werk met elkaar preventief aan een goede gezondheid, tijdige bijscholing en ontwikkeling om klaar te zijn en te blijven voor de beroepen van de toekomst. Duurzaam inzetbaar zijn dus. En dat is niet alleen investeren in plezier en gezondheid maar ook in kennis en vaardigheden. Kortom een leven lang leren en ontwikkelen. En dit moet en kan anders gefaciliteerd worden. Voor vragen over Jij Blijft Bij of  het congres kunt u contact opnemen met Annemiek Heinen, 06 14 64 01 28 of heinen@vnoncwbrabantzeeland.nl

Arbeidsmarkt en onderwijs

Arbeidsmarkt en onderwijs

Een gezonde arbeidsmarkt met daarop afgestemd onderwijs. Voor ondernemers blijft het onverminderd van belang. Maar liefst 28% van de leden van VNO-NCW Brabant Zeeland geeft aan dat het thema Onderwijs en arbeidsmarkt de eerste prioriteit krijgt binnen de eigen onderneming, gevolgd door 23% die het onderwerp aandraagt als tweede prioriteit.

Ondanks de aantrekkende economie lopen werkgevers nog vaak tegen belemmeringen aan. In bepaalde sectoren – zoals de techniek – is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dit maakt het vinden van de werknemers een lastige opgave. Bovendien brengt het (vast) in dienst nemen van personeel veel risico’s met zich mee. Vakmanschap gaat verloren door een gebrek aan flexibiliteit. En juist die flexibiliteit blijkt, in een regio waar technologieën zich in een razend tempo ontwikkelen, ontzettend hard nodig.

Lees verder

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement