Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Stikstofcrisis: Voorkom faillissementen en onherstelbare economische schade, hervat direct vergunningverlening

Dreigende faillissementen en onherstelbare economische schade, waar ook Brabanders en Zeeuwen hoe dan ook last van krijgen. De oplossing: directe vergunningverlening aan projecten die aantoonbaar onder de drempelwaarde van toename voor stikstofdepositie zitten en de overige vergunningverlening direct opstarten. Die oproep doet Eric van Schagen, voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland, aan provinciebestuurders n.a.v. de recente berichtgeving over de Brabantse aanpak van de stikstofcrisis. De economische gevolgen op korte termijn zijn nog niet te kwantificeren, maar dat ze groot zijn, staat vast. Het besluit waarbij alleen die vergunningen worden verleend, die ‘nul komma nul’ stikstofuitstoot met zich meebrengen, brengt onvoldoende balans in economie en natuur.

Vergunningverlening direct hervatten

Landelijk liggen naar schatting 18.000 projecten stil, waaronder veel in de zuidelijke regio. Die stilstand brengt de economie onherstelbare schade toe: de woningbouwopgave komt in gevaar, het belemmert de noodzakelijke energietransitie en faillissementen van bouwbedrijven dreigen. Daarmee lopen zelfs reguliere banen gevaar. Bovendien worden óók bedrijven getroffen die aantoonbaar verduurzamende maatregelen willen nemen. Alleen het aanbrengen van die stikstof beperkende maatregelen past in veel gevallen niet binnen het ‘stikstofbeleid’. Eric van Schagen van VNO-NCW Brabant Zeeland roept provinciebestuurders op om vergunningverlening direct te hervatten. Hij wil samenwerken aan concrete oplossingen en staat open voor alternatieven die werken.

Uit de impasse

Om snel uit de huidige stikstof-impasse te komen, werkte de ondernemingsvereniging met leden en experts landelijk een bestuurlijk-juridische aanpak uit met – in de ogen van de werkgeversvereniging- houdbare juridische oplossingen. Deze gebalanceerde aanpak draagt concrete oplossingen aan voor de economische problemen die nu ontstaan. Tegelijkertijd krijgt de urgentie van natuurbehoud de juiste plek. VNO-NCW Brabant Zeeland ondersteunt de urgentie van natuurbehoud, maar geeft ook aan dat die niet mag uitmonden in een blijvende stilstand in vergunningverlening. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de Europese wetgeving die van toepassing is en die uitgaat van economische en ecologische balans.

Juridische kaders voor vergunningen

Ook VNO-NCW riep de landelijke overheid in een brief op om projecten die verwaarloosbaar bijdragen aan de stikstofbelasting, via een snelle procedure aan de benodigde vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming te helpen. In de brief aan minister-president Rutte en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schetst de werkgeversorganisatie de juridische kaders waarbinnen die vergunningverlening kan worden hervat. Die kaders zijn door VNO-NCW juridisch getoetst. De werkgeversorganisatie gaat er van uit dat er een snelle aanpak mogelijk is die provincies en gemeenten de zekerheid biedt dat de vergunningverlening verantwoord kan plaatsvinden.

VNO-NCW Brabant Zeeland bespreekt graag met de provinciebesturen van Brabant en Zeeland over hervatting van de vergunningverlening. Afspraken voor dit overleg zijn al gemaakt.

Vragen over dit persbericht kunt u richten aan Tijmen Bergen, manager communicatie VNO-NCW Brabant Zeeland. bergen@vnoncwbrabantzeeland.nl, 06-5922422.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement