Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

600 duizend euro voor aanpak huisvesting arbeidsmigranten

Provinciale Staten Noord-Brabant heeft het rapport ‘Arbeidsmigratie in Noord-Brabant’ aangenomen en 600 duizend euro gereserveerd voor de uitvoering daarvan. Een tussentijds succes in de lobby van VNO-NCW Brabant Zeeland voor alle bedrijven die nu nog tegen barrières aanlopen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten.

VNO-NCW Brabant Zeeland adviseerde de provincie Noord-Brabant via de ‘zienswijze huisvesting arbeidsmigranten’ in aanloop naar het rapport ‘arbeidsmigratie in Noord-Brabant’. In deze zienswijze pleitte de ondernemingsvereniging voor realisatie van extra huisvestingslocaties, en doet hiervoor een aantal concrete aanbevelingen. Veel van deze aanbevelingen zijn direct overgenomen in het provinciale rapport.

De belangrijkste aanbevelingen die zijn overgenomen:
– Afstemming en verruiming van provinciale en gemeentelijke regelgeving om de huisvesting van tijdelijke groepen verbreed mogelijk te maken.
– Oprichting van een taskforce waarin met werkgevers afspraken worden gemaakt over oplossingsrichtingen en gewenste prestaties.
– Actieve rol van de provincie richting gemeenten om weerstand en belemmeringen weg te nemen bij de realisatie van huisvestingslocaties.

Nu ook Provinciale Staten tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november jl hiermee instemde, staat niets meer in de weg om uitvoering te geven aan de genoemde aanbevelingen. Hiervoor is in de periode 2019-2020 600 duizend euro gereserveerd.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement