Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Lid worden? Klik hier

Historisch moment: Wet toekomst pensioenen is een feit | Aon

De Eerste Kamer heeft op 30 mei jongstleden positief gestemd over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Nederland staat nu voor de grote uitdaging om een enorme transitie van de pensioenregelingen door te voeren. De inwerkingtreding op 1 juli 2023 en de ‘einddatum’ 1 januari 2028 waarop de transitie moet zijn afgerond, zullen voor veel partijen een uitdaging zijn.
Lees verder

Per 25 september versoepelde de overheid het thuiswerkadvies. De richtlijn ‘werk thuis als het kan’ werd uitgebreid met ‘en op kantoor als het nodig is’. Een stap richting het nieuwe werken na corona, waarbij werkgevers en werknemers zelf afspraken moeten maken over de verdeling tussen thuiswerken en werken op kantoor.   

Gezonde en veilige werkomgeving

Met het versoepelde thuiswerkadvies krijgen werknemers en hun werkgevers de keuze om deels op kantoor en deels thuis te werken. Wat een passende verdeling is, verschilt per werksituatie. U bent als werkgever immers verplicht een gezonde en veilige werkomgeving aan te bieden aan uw werknemers. Dit betekent dat u ook aandacht moet besteden aan het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. Het mag dus niet te druk worden op kantoor. Ook de werknemer draagt hier verantwoordelijkheid: als hij coronagerelateerde klachten heeft, laat hij zich testen en/of werkt hij thuis tot hij klachtenvrij is.

Vergoeding thuiswerkkosten 

In het Belastingplan 2022 dat het demissionair kabinet presenteerde op Prinsjesdag staat een voorstel voor gerichte vrijstelling in de Werkkostenregeling (WKR) van thuiswerkkosten. De werkgever kan deze kosten dus belastingvrij vergoeden zonder hierbij de vrije ruimte van de WKR te gebruiken. Het voorstel gaat uit van een vergoeding van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag of een deel daarvan. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kunnen werkgevers deze vrijstelling vanaf 1 januari 2022 benutten.

Let op: u kunt géén thuiswerkvergoeding geven voor de dagen dat u ook een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer betaalt. Dit betekent dat als een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op kantoor u slechts een van de vrijstellingen kunt toepassen. Voor die dag moet u dus kiezen tussen een vergoeding van de reiskosten of een thuiswerkvergoeding.

Overigens bestonden er al gerichte vrijstellingen voor kosten voor het inrichten van een thuiswerkplek. Denk aan een computer, mobiele telefoon of kantoormeubilair.

Thuiswerken na corona

Uiteindelijk zullen alle coronamaatregelen komen te vervallen. Werkgevers en werknemers kunnen afspraken maken over hoe zij willen werken na corona. In veel gevallen zal dat een combinatie van thuis en op kantoor werken worden: het hybride werken. Bespreek tijdig met uw medewerkers hoe u dit hybride werken wilt vormgeven.

Meer informatie of advies

Wilt u meer informatie of advies over hybride werken of het belastingvrij vergoeden van thuiswerkkosten? Schakel een specialist in om samen met u te kijken naar de voor u best passende mogelijkheden.

 

ABAB Accountants en Adviseurs
Bart Leusink
Manager ABAB Salaris- en Personeeldiensten

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement