Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Statement: Samen op weg naar meer en betere truckparkeerplaatsen

De uitdaging

Nederland is één van de belangrijke logistieke toegangspoorten tot Europa en een grote exporteur van goederen. Het vervoer van goederen gaat voor een groot gedeelte over de weg. Daarbij hoort dat vrachtauto’s regelmatig stilstaan op parkeerplaatsen, zodat chauffeurs hun verplichte rust kunnen nemen.

Er zijn echter te weinig vrachtautoparkeerplaatsen langs de goederencorridors in Nederland. Mede door dit tekort staan vrachtauto’s vaak foutgeparkeerd, bijvoorbeeld op vluchtstroken langs snelwegen, op bedrijventerreinen of in woonwijken. Dit veroorzaakt overlast en onveiligheid: van verkeersonveilige situaties, tot ladingdiefstal en rondzwervend afval. Omdat er vaak onvoldoende voorzieningen aanwezig zijn, is dit ook vanuit arbeidsomstandigheden onwenselijk.

Er is een gemiddelde bezettingsgraad op de vrachtautoparkeerplaatsen langs de goederencorridors van 140% in de nachtelijke uren. Dit betekent een dagelijks tekort van zo’n 500 plaatsen. Chauffeurs hebben steeds meer moeite een geschikte parkeerplek te vinden. Tegelijkertijd moeten zij zich houden aan de rij- en rusttijdenwet. Ook moeten zij minstens eens in de twee weken de ’45-uurs rust’ nemen. Sinds kort mag dat niet meer in de cabine van een vrachtauto.

Het gebrek aan (veilige) parkeerplaatsen levert problemen op voor de chauffeurs, voor de vervoerders, voor andere weggebruikers en voor bedrijven op bedrijventerreinen. Gezamenlijke actie is nodig om onze ambitie waar te maken en in Nederland logistieke ‘topcorridors’ te realiseren.

Aanpak: wat is nodig?

  • Meer (beveiligde) parkeervoorzieningen om alle chauffeurs een veilige plek te kunnen bieden om te pauzeren/rusten.
  • Betere informatievoorziening over beschikbare parkeerplaatsen, die bijdraagt aan betere benutting van de parkeerplaatsen.
  • Slim toezicht en samenwerking in beleid en handhaving voor verbetering van de (verkeers)veiligheid.
  • Slimme handhaving en toezicht, daar waar de overlast en onveiligheid het grootst is en diverse vormen van criminaliteit voorkomen zoals mobiel banditisme, drugssmokkel, mensenhandel en mensensmokkel, heling en het illegaal dumpen van afval. Dat is op parkeerplaatsen gelegen aan het hoofdwegennet en op andere locaties, zoals bedrijventerreinen.

Regionale én nationale aanpak

Wij zetten ons samen met provincies en het rijk in om tot een regionale en nationale aanpak te komen. Een algemeen onderschreven Plan van Aanpak is als groeidocument onlangs door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer aangeboden.

Met de regio’s werken we aan het creëren van meer en veilige parkeerplaatsen in de nabijheid van het hoofdwegennet en bedrijventerreinen, om overlast en verkeersonveilige situaties te verminderen.

Nationaal zetten we in op meer truckparkings langs de goederencorridors Oost (A15/A50/A12) en Zuidoost (A16/A58/A67) en in de nabijheid van logistieke knooppunten en in de grensregio’s. Marktpartijen stimuleren we om een informatiesysteem te ontwikkelen, waarmee chauffeurs eenvoudiger en realtime informatie over een beschikbare plek kunnen vinden en kunnen reserveren. We vragen de minister en de gemeenten om (meer) slimme handhaving en toezicht, daar waar de overlast en onveiligheid het grootst is. Handhaving heeft pas effect als er regionaal en nationaal wordt samengewerkt.

En last but not least: er is inmiddels zicht op een “short List” van truckparkings die gezien het draagvlak en potentie aangeboden wordt aan de EU in het kader van een subsidieregeling en een overzicht van gebieden waar nog mogelijkheden zijn voor het realiseren van nieuwe truckparkings.

Stip op de horizon

De goederencorridors zijn van groot belang voor onze economie, zowel voor onze logistieke bedrijven als voor onze maakbedrijven. De faciliteiten voor Nederland als logistieke toegangspoort tot Europa moeten daarom op orde zijn, overlast en onveilige situaties moeten we voorkomen. Wij pakken gezamenlijk de regie om op regionaal en nationaal niveau aan oplossingen te werken.

Daarbij zetten we in op meer capaciteit aan (veilige) parkeerplaatsen, op adequate beschikbaarheid van informatie en op slimme regelgeving en slimme handhaving. Met als doel om onveilige situaties en overlast op bedrijventerreinen of langs snelwegen te voorkomen en arbeidsomstandigheden van chauffeurs te verbeteren. Zo creëren we in Nederland een topklimaat voor logistiek.

 

 

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement