Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Terugbetaling transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Per 1 april 2020 treedt een wet in werking op grond waarvan werkgevers compensatie kunnen verzoeken aan het UWV voor de transitievergoeding die is betaald aan werknemers die twee jaar arbeidsongeschikt waren. Op dit moment houden veel werkgevers het dienstverband met een langdurig zieke werknemer ‘slapend’ nadat de loonbetalingsverplichting is geëindigd. Deze werkgevers hebben bezwaar tegen betaling van de transitievergoeding nadat zij aan de arbeidsongeschikte werknemer al twee jaar lang loon hebben doorbetaald en kosten hebben gemaakt voor re-integratie. Met de wet Compensatie transitievergoeding hebben regering en parlement deze situatie gerepareerd met terugwerkende kracht tot 1 april 2015, de ingangsdatum van de Wet Werk en Zekerheid.

Maximale compensatie

Voorwaarden voor het verkrijgen van compensatie zijn dat de werknemer arbeidsongeschiktheid is op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt en dat de werkgever gedurende twee jaar het salaris heeft betaald aan de arbeidsongeschikte werknemer. De hoogte van de compensatie is maximaal het bedrag van de transitievergoeding op de datum waarop de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt was. De hogere transitievergoeding die is verschuldigd over de jaren waarin het dienstverband ‘slapend’ werd gehouden, komt niet voor compensatie in aanmerking.

De compensatie wordt betaald door het UWV uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. De premies voor dat fonds (Awf-premies) zullen in 2019 worden verhoogd, dus dat kost de werkgever wel weer extra geld.

Formele vereisten – nieuwe en oude gevallen

Een verzoek om compensatie moet worden gedaan uiterlijk zes maanden na de betaling van de transitievergoeding. De werkgever vult een digitaal formulier in en stuurt daarbij de benodigde stukken (onder meer de arbeidsovereenkomst, loonstroken, vaststellingsovereenkomst, beschikking UWV, bewijs van betaling van de transitievergoeding, bewijs van twee jaar arbeidsongeschiktheid, enz.). Als er gegevens ontbreken, krijgt de werkgever 14 dagen de tijd om het verzoek compleet te maken. Het UWV beslist in principe binnen 8 weken na ontvangst van het complete verzoek.

Voor transitievergoedingen die zijn betaald in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020 gelden andere termijnen. Het verzoek om compensatie van een vóór 1 april 2020 betaalde transitievergoeding moet worden gedaan uiterlijk zes maanden na 1 april 2020, dus uiterlijk 30 september 2020. Als het verzoek incompleet is heeft de werkgever 28 dagen de tijd om de ontbrekende stukken in te leveren. Het UWV beslist over de oudere situaties in principe binnen zes maanden.

Conclusie

Voor werkgevers en werknemers is de wet een positieve ontwikkeling. Het aantal ‘slapende‘ dienstverbanden zal sterk verminderen na 1 april 2020. De administratieve vereisten zijn een punt van aandacht voor de werkgever, met name als het verzoek een oud geval betreft. De werkgever dient te bewijzen dat de werknemer gedurende twee jaar arbeidsongeschikt was, dat de juiste transitievergoeding is betaald en dat de beëindigingsgrond langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar) was. Met  deze punten moet de werkgever nu al rekening houden!

Als u vragen heeft over bovenstaande of precies wilt weten aan welke administratieve vereisten u moet voldoen voor een verzoek om compensatie, kunt contact opnemen met Taco van der Dussen, dussen@rassers.nl, of met één van de andere leden van de sectie arbeidsrecht.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement