Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Overheid, word wakker: arbeidsmigranten zijn onmisbaar!

Het tekort aan huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten bedreigt op korte termijn de productie van Brabantse bedrijven. Daarom roept VNO-NCW Brabant Zeeland de Provincie Noord-Brabant op om regie te pakken en gemeenten om huisvestingslocaties aan te wijzen voor short-stay arbeidsmigranten. Werkgevers doen de oproep in het ‘advies huisvesting arbeidsmigranten’, dat is opgesteld voor de Provincie Noord-Brabant met input van verschillende belanghebbende bedrijven en brancheverenigingen.

Suzanne Drost, HR Director bij Rhenus Logistics en commissielid huisvesting arbeidsmigranten bij VNO-NCW Brabant Zeeland, onderbouwt het advies met een concreet voorbeeld. ‘Iedereen wil graag zijn bestelde producten in huis krijgen. Dit is in Nederland simpelweg niet meer mogelijk zonder de hulp van arbeidsmigranten. Enkel lokaal personeel vinden is een utopie.’ Op korte termijn zijn oplossingen nodig voor het huisvestingsprobleem. Dat is in het belang van onze Brabantse economie en ons vestigings- en arbeidsklimaat. Werkgevers zien de situatie steeds nijpender worden en willen stappen zetten. Politiek en maatschappelijk ontbreekt het nog aan besef dat arbeidsmigranten onmisbaar zijn geworden voor onze economie. Huisvesting hoort daarbij.

Grote productieproblemen

Arbeidsmigranten zijn dus onmisbaar geworden. Bedrijven hebben hen nodig, simpelweg om te blijven draaien. In 2015 waren er bijna 80.000 arbeidsmigranten werkzaam in Brabant, en men verwacht dat het aantal is opgelopen. Momenteel is de ontwikkeling van huisvestingslocaties voor deze groep werknemers echter niet goed geregeld, waardoor zij nergens kunnen wonen. Er zijn te weinig locaties waar tijdelijke arbeidsmigranten (short-stay) waar werknemers kunnen verblijven en de ontwikkeling van nieuwe locaties gaat veel te traag. Op korte termijn kan dat voor grote productieproblemen zorgen.

Samenwerking bedrijfsleven en overheid

Drost vervolgt: ‘Wij snappen dat onze verantwoordelijkheid als werkgever niet eindigt bij onze voordeur. Hierin zijn we toch echt afhankelijk van de overheid. Samen kunnen we goede woonsituaties en voorwaarden creëren.’ VNO-NCW Brabant Zeeland roept gemeenten en provincie daarom op om de mogelijkheden voor ontwikkeling van huisvestingslocaties te verruimen. Gemeenten zouden daar waar de vraag naar arbeidsmigranten groot is, huisvesting toe moeten staan. Dat betekent dat ze moeten samenwerken met andere gemeenten én bedrijven in de regio. Huisvesting voor werknemers die hier tijdelijk verblijven (met het doel om te werken), kan volgens de werkgevers op of bij bedrijventerreinen, mits dit geen overlast veroorzaakt. Ook de provincie kan meer regie pakken. Werkgevers adviseren om via een provinciale taskforce onder leiding van een gedeputeerde vraag en aanbod te monitoren en gemeenten te wijzen op de noodzaak van huisvesting. VNO-NCW Brabant Zeeland neemt hierin vanzelfsprekend graag een verbindende rol.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement