Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Ondernemers strijdbaar en positief, maar lopen tegen problemen aan

Deze week legden we de leden van VNO-NCW Brabant Zeeland een aantal vragen voor. We willen weten wat er speelt bij ondernemers, zodat we weten waar we kunnen helpen. Ondanks de hectiek van de crisis vonden maar liefst 160 leden de tijd om onze vragen te beantwoorden.

Naast de volksgezondheid hebben het gezond houden van de economie en het afwenden van een volledige lockdown de hoogste prioriteit bij onze ondernemers. Leden voelen enerzijds de druk om hun bedrijf draaiende te houden, maar hebben ook duidelijk de behoefte om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Bijna alle ondernemers waren positief over de eerste steunmaatregelen van het kabinet. Ook de daaropvolgende aanscherping van maatregelen op 23 maart werd goed ontvangen, ondanks de enorme impact op diverse sectoren. Het zorgde voor duidelijkheid.

Ondanks de overwegend positieve, strijdbare toon van de reacties, lopen ondernemers tegen problemen aan. Voor veel van deze problemen worden de oplossingen momenteel uitgewerkt. Hieronder geven wij een overzicht van de geconstateerde problemen, de mogelijke oplossingen en de bijdrage die VNO-NCW Brabant Zeeland hieraan levert.

Zorgen om personeel

Er zijn nog veel vragen met betrekking tot de NOW-regeling, de aangekondigde vervanger van de werktijdverkorting. Vanwege de fase waarin deze regeling zich bevindt, is er ook nog niet op al deze vragen een concreet antwoord. We merken dat dit voor onzekerheid zorgt bij ondernemers, maar dat is lang niet altijd nodig. Achter de schermen werken de overheid en sociale partners dag en nacht om de implementatie van deze regeling zo snel mogelijk van de grond te krijgen. Voor nu kun je bij het nemen van beslissingen ten aanzien van je personeelsbestand uitgaan van de randvoorwaarden die inmiddels bekend zijn. Als regiovereniging van VNO-NCW zijn we nauw betrokken bij deze landelijke beleidsvorming en beschikken we steeds over de nieuwste informatie naarmate deze beschikbaar komt.

NOW-regeling

We benadrukken dat de NOW-regeling er op is gericht om ondernemers hun personeelsbestand, inclusief de flexibele schil, intact te laten houden. Afhankelijk van het omzetverlies compenseert de overheid tot 90% van je personeelskosten. Helaas kun je hiervoor nog geen aanvraag indienen, maar je mag er op vertrouwen dat je de betreffende tegemoetkoming ontvangt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Hou er rekening mee dat je tijdens de periode dat de overheid jouw loonkosten compenseert, niemand mag ontslaan om economische redenen. Klik hier voor alle voorwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de NOW-regeling.

(Dreigend) personeelstekort

We ontvangen ook reacties van ondernemers die kampen met een (dreigend) personeelstekort. Verzuim neemt toe en ook de afhankelijkheid van arbeidsmigranten wekt in sommige sectoren zorgen. Wij erkennen deze zorgen en werken samen met de overheid en sociale partners om personeelstekorten zo veel mogelijk te beperken. De beschikbaarheid van goed personeel staat altijd hoog op onze agenda, ook tijdens deze crisis.

Liquiditeit waarborgen

Veel van de problemen die ondernemers ons melden, hebben betrekking op liquiditeit. Inkomsten vallen gedeeltelijk of zelfs volledig weg, maar uitgaven lopen door. Dit is een acuut probleem in sectoren die volledig stilvallen, maar ook in de zakelijke dienstverlening. Uit andere sectoren krijgen we vooral zorgen te horen over de liquiditeitspositie op de middellange termijn. Ondernemers kunnen elkaar hierbij helpen door alles op alles te zetten om onverminderd te voldoen aan betalingsverplichtingen. We hebben niet alleen een onderneming in stand te houden, maar ook een keten. Dit besef lijkt gelukkig groter dan ooit.

Verruiming BMKB-regeling en de GO-regeling

Desondanks blijft liquiditeit een veelgehoorde zorg. Het is dan ook goed te melden dat een groot deel van de ingevoerde maatregelen er op gericht is om juist die zorg weg te nemen. De verruiming van de BMKB-regeling (voor het MKB) en de GO-regeling (voor grotere bedrijven) zorgen dat banken u makkelijker geld kunnen lenen. Bij de belastingdienst kun je drie maanden uitstel van betaling aanvragen. Ook bij jouw bank kun je uitstel van betaling aanvragen voor de aflossing van je krediet. Kom je echt in geldnood? Dan mag je rekenen op coulance bij de afdracht van pensioenpremies. Met dit pakket aan maatregelen kun je je liquiditeitspositie in crisistijd behouden en voorkomen dat je bedrijf in acute geldnood komt.

Rol gemeenten en provincies

Ook gemeenten en provincies onderzoeken momenteel wat zij kunnen doen om ondernemers te ontzien. Zo roepen de voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s Brabantse gemeenten op om ondernemers en zzp’ers gemeentelijke belastingen later te laten betalen. VNO-NCW Brabant Zeeland heeft sterke banden met zowel de gemeenten als de veiligheidsregio’s en is daarmee nauw betrokken bij de totstandkoming van deze maatregelen. Ook op provinciaal niveau worden momenteel maatregelen getroffen. Zo wil de provincie Noord-Brabant per direct vijf miljoen euro beschikbaar stellen en kijkt de provincie Zeeland momenteel of het noodzakelijk is om middelen uit de investeringsagenda vrij te maken ter ondersteuning van getroffen bedrijven. Wij sluiten steevast aan bij de crisisoverleggen waar deze oplossingen worden bedacht en besproken.

De keten en haar schakels

Veel van de zorgen die wij horen komen voort uit de afhankelijkheid van andere schakels in de keten. In de logistiek zien we dat de supply chain volatieler is dan ooit. Ondanks dat de toevoer in China weer op gang komt, valt de aanvoer van grondstoffen, halffabricaten en andere producten hier stil. Gebrek aan gecertificeerd personeel speelt hierbij een rol, maar ook de steeds veranderende situatie in andere landen zorgt voor onzekerheid. We schakelen daarom voortdurend met organisaties als Transport en Logistiek Nederland en Evofenedex, die momenteel alles doen om logistieke processen in goede banen te leiden.

Daarnaast zorgt onzekerheid in de keten in veel sectoren dat orderportefeuilles krimpen of zelfs helemaal opdrogen. Bestaande klanten blijven weg en acquisitie is voor veel ondernemers lastiger dan voorheen. VNO-NCW Brabant Zeeland roept daarom op om bestaande zakenrelaties waar mogelijk te behouden en te versterken. Het is nu belangrijker dan ooit om het systeem actief in stand te houden. We beseffen dat dit vraagt om inspanning en offers, maar dit is absolute noodzaak als we onze gemeenschappelijke levensstandaard intact willen houden. Dit geldt ook voor overheden. VNO-NCW Brabant Zeeland heeft gemeenten daarom aangeschreven met het verzoek om hun rol als opdrachtgever juist nu te blijven vervullen. We voelen ons hierin gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die haar leden hier ook toe oproept.

Werkzaamheden

We zijn blij om te zien dat de werkzaamheden bij de meeste bedrijven doorgaan. We krijgen echter veel vragen over de invulling van die werkzaamheden. Voor alle sectoren geldt dat men het belangrijk vindt om personeel een gezonde, veilige werkomgeving te bieden. We merken dat hier nog veel praktische vragen over zijn. Onze partner Human Capital Care heeft hiervoor een zeer compleet werkgeversadvies opgesteld. Hierin vind je niet alleen alle informatie over maatregelen op de werkvloer, maar ook nuttige adviezen over het leidinggeven aan thuiswerkers en het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan.

Locatiegebonden werk

Tot slot horen we dat men lang niet overal meer welkom is. Mensen houden afstand, en dat zorgt vooral in de bouw en installatiebranche voor problemen. Werknemers krijgen bij aankomst op locatie te horen dat ze simpelweg niet binnen mogen. Dit is onwenselijk voor alle betrokkenen. Behalve dat ondernemers werk mislopen, blijven belangrijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden op deze manier uit, met mogelijk gevaarlijke situaties als gevolg. Ook met betrekking tot dit probleem roepen we ondernemers, bouwverenigingen en overheidsinstellingen op om werkzaamheden waar mogelijk door te laten gaan. Er is ondanks alle beperkingen nog veel mogelijk. Het is daarom belangrijk om gezondheidsrichtlijnen na te leven, maar deze vooral niet eenzijdig aan te scherpen.

Kijk voor alle maatregelen en oplossingen voor ondernemers op onze speciale pagina.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement