Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

‘Er gaan spannende dingen gebeuren in Midden-Brabant’

Hij trekt de regio in. Hij wil leden en lokale organisaties opzoeken om te horen wat de issues zijn. Vanuit die input wil hij onderwerpen agenderen, thema’s bepalen, connecties leggen. ‘Wij zijn het enige overregionale orgaan dat alle economische partijen écht bij elkaar kan brengen.’ Dit zegt Jeroen Bergen, de nieuwe voorzitter van VNO-NCW Midden-Brabant. Met zijn vernieuwde bestuur én vernieuwende bestuursstijl bereidt hij ‘spannende dingen’ voor.

Op 17 april vond de eerste bestuursvergadering van VNO-NCW Midden-Brabant plaats onder leiding van Jeroen Bergen. De 42-jarige mede-eigenaar van recruitment consultancy organisatie Primatch drukte direct zijn stempel. De vergadering stond namelijk in het teken van een thema. ‘Wij gaan als bestuur niet meer vanuit een agenda op het Reitseplein vergaderen, maar vanuit een thema op locatie’, aldus Bergen. ‘De thema’s zijn prangende onderwerpen uit ons netwerk. We vergaderen bij een lidbedrijf dat met het thema te maken heeft en nodigen enkele deskundige leden en derden uit. Daarna brengen we onze bevindingen over aan alle leden en bepalen we samen het vervolg.’

Overregionaal

Het thema van de eerste bestuursvergadering was het inschakelen van arbeidsmigranten, een belangrijk onderwerp in Midden-Brabant. ‘We doen allemaal maar wat’, aldus Bergen. Niemand heeft de regie. De lokale politiek durft er de vingers niet aan te branden. Dan moeten wij de ambitie hebben om de overregionale werkgeversorganisatie te zijn die dit punt agendeert. Wij hebben immers de brede blik om standpunten vanuit de politiek, het bedrijfsleven en andere gremia over elkaar te leggen en overeenkomsten te zoeken. Vervolgens kunnen wij faciliteren dat partijen elkaar vinden zodat een regiefunctie ontstaat. VNO-NCW Midden-Brabant heeft talloze lokale contacten met bedrijfsoverleggen zoals BORT, WBP, GRIC, MKB Nederland en kleinere ondernemersverenigingen. Daarnaast zitten wij aan tafel bij gemeenten, participeren wij in initiatieven zoals Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant en hebben wij goede ingangen naar de provinciale en landelijke politiek. Daarom durf ik te stellen dat wij inderdaad het enige overregionale orgaan zijn dat alle relevante economische partijen écht bij elkaar kan brengen.’

Vernieuwing

Om deze overregionale functie te kunnen uitvoeren moest VNO-NCW Midden-Brabant worden vernieuwd. Zo is er een nieuwe bestuurssamenstelling met jongere bestuursleden, een betere vrouw-manverdeling en een goede representatie van alle lokale gebieden in de regio. Ook vertegenwoordigers van BORT en WBP zitten nu in het bestuur. ‘We zijn hierdoor in alle hoeken van de regio beter benaderbaar’, aldus Bergen. Daarnaast vinden bestuursvergaderingen dus voortaan op locatie bij lidbedrijven plaats. ‘We zoeken onze leden actief op. Zo gaan we ook leden bezoeken die niet of weinig naar bijeenkomsten komen en proberen hen op deze manier meer bij de vereniging te betrekken. Ook zien wij graag dat bepaalde commissies niet meer uitsluitend door bestuursleden, maar ook door reguliere leden worden ingevuld. Bijvoorbeeld de activiteiten- of communicatiecommissie.’

Belangenbehartiging

Een andere vernieuwing die VNO-NCW Midden-Brabant doorvoert is de agenda voor belangenbehartiging. In mei werd de regio Tilburg-Waalwijk door het platform logistiek.nl verkozen tot tweede logistieke hotspot in Nederland, na West-Brabant. Jeroen Bergen gooit de knuppel in het hoenderhok: ‘Volgens mij moeten we hier helemaal niet zo blij mee zijn. Logistiek is inderdaad een belangrijke economische activiteit in Midden-Brabant. Maar we geven wel ontzettend veel gronden weg aan buitenlandse multinationals die hier een logistiek centrum zoeken. Dit levert op korte termijn werkgelegenheid op, hoewel het gros daarvan door arbeidsmigranten wordt ingevuld. Maar binnen 15 jaar is al die logistiek geautomatiseerd. Veel mensen zullen daar straks dus niet meer werken, maar de grond is weg. We moeten oppassen dat we niet textielcrisis 2.0 aan het creëren zijn. Zover ik nu kan overzien is er geen plan B, dat is mijns inziens een serieuze denkfout. Sommige leden zullen dit standpunt totaal niet delen, maar we moeten het er wel nu samen over hebben.’

Ambities

Net zoals het onderwerp logistiek zal de nieuwe voorzitter ook andere lastige kwesties niet uit de weg gaan. ‘Ik heb tegen mijn bestuur gezegd: laten we eerst eens kijken of we de onderwijs- en arbeidsmarktproblematiek volgens onze nieuwe bestuursstijl met themavergaderingen in de vingers krijgen. Dan kunnen we vervolgens kijken naar andere thema’s zoals vergroening, circulaire economie, energietransitie. Persoonlijk heb ik nog een extra ambitie. Als Nijmegenaar heb ik gestudeerd aan de KUB (nu Tilburg University) en ben ik met mijn bedrijf in deze regio blijven hangen. Hoe mooi zou het zijn als we nou eens vijf procent van de mensen die we in deze regio hoger opleiden ook werkelijk in deze regio behouden? Het zou de grootste economische impuls zijn die je kunt geven. Daar moet toch beleid voor te maken zijn.’

Spannend

Jeroen Bergen treedt voor vier jaar aan. Hij ziet uit naar de uitdagingen: ‘Midden-Brabant is een regio die niet makkelijk in een hokje te duwen is. Onze ondernemers ook niet. Wij zijn sterk in diversiteit, vullen elkaar aan en hebben elkaar daarom nodig. Verbinding zie ik als sleutelwoord voor mijn voorzitterschap, maar gevoelige onderwerpen ga ik zeker niet uit de weg. Ik durf te voorspellen: er gaan spannende dingen gebeuren in Midden-Brabant.’

OVER JEROEN BERGEN:

Jeroen Bergen (42) is getrouwd, heeft twee kinderen en woont op 300 meter van zijn bedrijf Primatch in Tilburg. Het bedrijf heeft 8 vestigingen in Nederland en richt zich op het faciliteren van werving- en selectieprocessen. Jeroen is naar eigen zeggen een Bourgondiër met een positieve levenshouding. Hij is een ervaren bestuurder. Hij was lid en later voorzitter van Jong Management Midden-Brabant en werd in 2016 erelid van Jong Management. Sinds 2011 is hij lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW Brabant Zeeland. Ook was hij bestuurslid van VNO-NCW Midden-Brabant. Sinds februari 2018 is hij voorzitter van VNO-NCW Midden-Brabant. Zijn bestuurlijke drijfveer: ‘Als ik lid ben van een ondernemersclub, dan wil ik ook graag mede bepalen.’

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement