Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Lenen bij de bv nog steeds een goed idee?

De grootste verrassing van Prinsjesdag voor directeur-grootaandeelhouders (dga) stond niet in het Belastingplan 2019, maar in de bijbehorende aanbiedingsbrief. Onverwachts werd hierin een ontmoedigingsbeleid voor het lenen bij de eigen bv aangekondigd. De maatregel lijkt een poging te zijn om de doorlopende discussie met de Belastingdienst over rekeningcourant-standen van dga’s te beëindigen. Die zijn ofwel zodanig opgelopen dat de dga niet meer in staat is om af te lossen, ofwel onder zulke omstandigheden aangegaan dat ze niet de toets der zakelijkheid kunnen doorstaan. Een gewaarschuwd dga telt voor twee.

Inhoud regeling
Is uw schuld hoger dan € 500.000? Dan wordt het bovenmatige deel vanaf 2022 belast in box 2. Voor bestaande eigenwoningschulden van de dga aan de bv wordt een overgangsmaatregel getroffen. Hierbij gaat het ogenschijnlijk om iedere vorm van schuld bij de eigen bv, en niet alleen rekening-courantverhoudingen. De inhoud van de maatregel wordt pas volledig duidelijk als het wetsvoorstel in het voorjaar van 2019 wordt gepubliceerd. De dga krijgt tot 2022 de tijd om na te denken over wat te doen met zijn schulden bij de bv.

De dga heeft verschillende mogelijkheden:

  • Laat het schuldoverschot uitkeren als dividend tegen het box 2-tarief van 2019. Door de stijgende box 2-heffing kunt u hiermee voordeel behalen. U moet dan wel voldoen aan de balanstest en continuïteitstoets, die de wet vereist bij het doen van dividenduitkeringen.
  • Onder omstandigheden is het afstempelen van aandelenkapitaal een mogelijkheid om een deel van de bestaande schulden onbelast af te lossen. Omdat dit ook na de tariefsverhoging onbelast blijft, is dit in fiscaal opzicht niet per se de beste oplossing.
  • Los de schulden bij de bv af of herfinancier bij een bank.

Een gewaarschuwd dga telt voor twee
Hoewel de exacte contouren van de wetswijziging nog niet helemaal duidelijk zijn, telt een gewaarschuwd dga voor twee. Lenen bij de eigen bv kan nog steeds interessant zijn en blijven.

De wetswijziging beoogt slechts een fictie in te voeren voor schulden bij de eigen bv boven de € 500.000. Voor lagere schulden blijft de oude praktijk gelden en moet per geval worden bekeken in hoeverre de schulden bij de eigen bv zakelijk en reëel zijn. Vergeet hierbij niet nogmaals naar de overeengekomen voorwaarden te kijken.

Daarnaast komen aftrekposten in de inkomstenbelasting in de toekomst in aftrek tegen het tarief in de laagste tariefschijf. Hierdoor kan het voordeel van een eigenwoninglening bij uw eigen bv omslaan in een nadeel. Ook is het niet ondenkbaar dat dga’s hun schuld niet (meer) kunnen voldoen. Mogelijk ontstaat dan discussie over de vraag wanneer de (verkapte) dividenduitkering heeft plaatsgevonden. In het ergste geval kan discussie ontstaan met de Belastingdienst over de fiscale correcties en navorderingsaanslagen.

Overleg vooraf met uw adviseur over deze problematiek en voorkom gedoe achteraf.

Johan van den Branden

Senior jurist ondernemingsrecht
ABAB Accountants en Adviseurs

 

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement