Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Fiscale eindejaarstips: goed voorbereid op 2019

Met het einde van het jaar in zicht is nu een goed moment om je fiscale koers te bepalen voor 2019. Zijn er acties die je al moet ondernemen of vragen bepaalde zaken juist om uitstel en zijn er veranderingen waarmee je als ondernemer rekening moet houden?

Herinvesteringsreserve

Heeftjouw onderneming een herinvesteringsreserve? Zorg er dan voor dat deze niet vrijvalt per jaareinde 2018 en voorkom afrekening. Is de reserve gevormd in 2015, dan kun je vrijval voorkomen door nog in 2018 een vervangende investering te doen. Let erop dat je steeds moet kunnen onderbouwen dat je daadwerkelijk van plan bent om (een) vervangende investering(en) te doen. Kun je dit niet, dan zal de herinvesteringsreserve moeten vrijvallen!

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting: aanvragen of verbreken?

Wil je per 1 januari 2019 de bestaande fiscale eenheid vennootschapsbelasting (geheel of gedeeltelijk) verbreken? Dan moet het verzoek daartoe vóór eind 2018 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Let op: verbreking van een fiscale eenheid kan in sommige gevallen leiden tot fiscale afrekeningen. Het is daarom van belang om de mogelijke gevolgen goed in kaart te brengen, voordat je verzoekt om verbreking!

Omzetbelasting: aandachtspunten voor het einde van het jaar

Je moet voor de omzetbelasting (btw) bepaalde correcties maken. Je kunt hierbij denken aan de volgende correcties:

  • privégebruik auto van de zaak
  • verstrekkingen aan personeel, relatiegeschenken e.d.
  • herziening van btw die eerder in aftrek is gebracht op zogenaamde investeringsgoederen, en die nu weer (gedeeltelijk) moet worden terugbetaald
  • let op de aangekondigde btw verhoging van het verlaagde tarief van 6% naar 9%

De correcties over 2018 moet je verwerken in de laatste btw-aangifte over 2018.

Onbetaalde facturen

Heb je aan jouw afnemers facturen verstuurd die (deels) onbetaald blijven? Dan kun je de btw die u heeft afgedragen terugvragen, voor zover deze btw ziet op het niet-betaalde deel van de facturen. Jouw vordering is in ieder geval oninbaar uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betalingstermijn. Je moet het teruggaafverzoek direct na afloop van deze termijn van één jaar doen, om je recht op teruggaaf niet te verspelen. Dit betekent dat je in de eerste btw-aangifte over 2019 de btw moet terugvragen over alle vorderingen die per 1 januari 2019 een jaar of langer onbetaald zijn gebleven.

Werkkostenregeling: benut de vrije ruimte

In het kader van de werkkostenregeling moet je eind 2018 het totale fiscale loon van jouw werknemers over dit jaar berekenen. Op basis daarvan bereken je de zogenaamde vrije ruimte en ga je na of u binnen de vrije ruimte blijft, of dat je deze hebt overschreden. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van het totale fiscale loon van uw werknemers. Bij overschrijding van de vrije ruimte moet je over het meerdere 80% loonbelasting (eindheffing) betalen. Het kan ook zo zijn dat je nog vrije ruimte overheeft. In dat geval kun je in 2018 nog gebruik maken van deze ruimte. Doorschuiven van een overschot naar andere jaren is niet mogelijk.

Benut de investeringsaftrek

Je kunt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen als je investeert in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen € 2.300 en € 314.673. Heb je in 2018 al zo veel investeringen gedaan dat u het maximumbedrag van € 314.673 nadert of daar al overheen bent? Dan kan het voordeliger zijn om een investering uit te stellen naar volgend jaar, als je in dat jaar minder investeringen verwacht.

Maak gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze aftrek bedraagt 54,5% van investeringen die je doet in bepaalde energiebesparende maatregelen. Vanaf 1 januari 2019 geldt een lager aftrekpercentage van 45%. Ben je al van plan om kwalificerende investeringen te doen, dan kan het voordeliger voor jou zijn om nog in 2018 te investeren. Uiteraard is het dan wel belangrijk om eerst na te gaan of er nog EIA-budget voor 2018 beschikbaar is.

Overzicht fiscale eindejaarstips

Een overzicht van alle fiscale eindejaarstips vind je op de website van ABAB.

Met dank aan  Mark Broekhuizen, Senior belastingadviseur bij ABAB Accountants en Adviseurs, voor het schrijven van deze blog.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement