Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Masterclass Logistiek en Waterstof

9 december 2021 | 16.00 - 17.00 | Online

Waterstof en vooral de groene variant daarvan gaat een cruciale rol spelen in de energietransitie. Deze alternatieve energiedrager kan de industrie helpen om (een deel van) haar doelstellingen op het gebied van CO2-reductie te bereiken. Het vergt echter wel investering en toewijding om de kansen die waterstof biedt te realiseren.

Deze fysieke bijeenkomst is omgezet naar een online event.
Alsnog geïnteresseerd om deel te nemen, meld je aan! 

De ondernemersverenigingen van Zuid-Nederland, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse Werkgeversvereniging, slaan de handen ineen om waterstof dat duwtje in de rug te geven. We stemmen onze acties daarbij af met betrokken ondernemers in ons netwerk. Zo willen we de kansen voor het Brabantse, Zeeuwse en Limburgse bedrijfsleven samen waarmaken.

In deze bijeenkomst gaan we vooral in op wat waterstof is, waar het voor gebruikt kan worden specifiek voor de logistieke sector. De doorontwikkeling van waterstofmogelijkheden zitten in een kip-of-ei-fase. Moet er eerst aanbod komen van voertuigen, voordat er tankstations gerealiseerd kunnen worden of stimuleer je de vraag door als eerste een tankstation te faciliteren?

Graag nemen wij je op donderdag 9 december mee in deze zoektocht. Dat doen we samen met drie bedrijven uit het veld: Van Kessel Olie, MV-Energietechniek en Louwman & Parqui.

Programma

15.50 uur    Digitale inloop
16.00 uur    Welkom door Jan van Mourik van VNO-NCW Brabant Zeeland

16.05 uur    Inleiding op het programma door Marcel Vogelsangs van MV-Energietechniek. Het belang van het maken van de juiste keuzes en de rol van het netwerk.

16.15 uur    Vragen
16.20 uur    Erwin Jongh, verantwoordelijk voor de uitrol van Zero Emission mobiliteit binnen Louwman & Parqui, Toyota & Lexus Nederland, over de visie van Toyota op energie en mobiliteit. Welke oplossingen zijn er en waarom?
16.30 uur    Vragen
16.35 uur    Perry Wens, accountmanager energie transitie Greenpoint | Van Kessel. Waterstof tanken in de praktijk. Wat zijn de kansen, mogelijkheden en drempels?
16.45 uur    Ruimte voor vragen en wrap up
17.00 uur    Einde

Marcel Vogelsangs is eigenaar van MV-Energietechniek en werkzaam bij Gasunie. Hij is tevens lid van de Waterstof Coalitie Limburg.  MV-Energietechniek opgericht om in de energietransitie en met name waterstoftoepassingen verder te promoten en te ondersteunen. Voor alle toepassingsgebieden: opslag/omslag-mobiliteit-industrie en bebouwde omgeving.
Ons motto:

         • Techniek van vandaag toepassen
         • Denken in joules

Erwin Jongh, verantwoordelijk voor de uitrol van Zero Emission mobiliteit binnen Louwman & Parqui, Toyota & Lexus Nederland, over de visie van Toyota op energie en mobiliteit. Sinds 21 jaar werkzaam voor het bijna 100 jaar oude familiebedrijf. Probeert in zijn rol zoveel mogelijk totaaloplossingen te bieden rondom mobiliteit zonder uitstoot. Daar hoort ook het wegnemen van drempels bij samen met partners uit de infrastructuur, nationale en lokale overheden en uiteraard klantgroepen zelf. Het doel is zero emissie.

Perry Wens, accountmanager energie transitie Greenpoint | Van Kessel.
‘Leave the world a better place than you found him’. Vanuit die motivatie werk ik aan een duurzamere vorm van mobiliteit. Met Greenpoint | Van Kessel werken wij op een economisch verantwoorde manier aan duurzame stappen naar zero emissie. Waterstof zal een belangrijke rol spelen in het doel zero-emissie, daarom investeren wij hierin en maken wij het mogelijk om de stap naar waterstof kleiner te maken.

Aanmelden

Leden van VNO-NCW Brabant Zeeland kunnen zich aanmelden via de app.

Ben jij geen lid maar wil je wel graag deelnemen aan deze bijeenkomst? Neem dan contact op via academy@vnoncwbrabantzeeland.nl.

 

APP Aanmelden Activiteiten

We blijven bij onze bijeenkomsten de bestaande maatregelen steeds goed opvolgen. Onze bijeenkomsten organiseren we binnen de dan geldende coronamaatregelen, op locaties en in samenwerking met partijen die de handhaving kunnen garanderen.

 

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement