Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Bied je organisatie aan voor een afstudeeropdracht

VNO-NCW Brabant Zeeland zoekt in samenwerking met Agrifood Capital en Avans naar opdrachten op het gebied van duurzaam en vitaal werken en organiseren. Bij dit vraagstuk staat centraal hoe medewerkers gezond, gemotiveerd en met toegevoegde waarde voor de organisatie en zichzelf kunnen werken van het moment van indiensttreding tot aan de (steeds hoger wordende) pensioengerechtigde leeftijd.

Studenten HRM van Avans Hogeschool in Den Bosch kunnen op het gebied van dit onderwerp in jouw organisatie gedurende vijf maanden een afstudeeronderzoek doen. Je kunt samen met de student nadenken over het vraagstuk dat binnen dit brede gebied voor jouw bedrijf het meest relevant is. Het is de bedoeling dat de student jou inzichten biedt in het vraagstuk en het onderzoek uit laat monden in een concreet advies.

De student wordt bij dit onderzoek begeleid door een docent van de opleiding HRM. Daarnaast zijn er docentonderzoekers van het lectoraat Sustainable Working and Organising die bij de onderzoeken betrokken zijn. Deze kenniskring staat onder begeleiding van lector Tonnie van der Zouwen.

Gedurende de afstudeerperiode van de student krijg je de mogelijkheid deel te nemen aan bijeenkomsten met andere opdrachtgevers, met een inhoudelijk deskundige, met leden van de kenniskring en natuurlijk ook met studenten die de onderzoeken doen. Het doel is om tot onderlinge kennisuitwisseling te komen. Het gaat hierbij niet alleen om theoretische kennis, maar ook om kennis van hetgeen wat werkt en niet werkt.

De afstudeerperiode van de studenten loopt van januari tot en met juni 2019. Het is de bedoeling om het liefst voor de kerstperiode tot een opdrachtformulering te komen.

Voorbeelden van opdrachten waaraan je kunt denken:

  • Welke maatregelen kun je treffen om de duurzame inzetbaarheid te verhogen?
  • Wat zijn de effecten van de maatregelen die je al hebt genomen op het gebied van duurzame inzetbaarheid?
  • Welke betekenis van duurzaam en vitaal werken past het best bij jouw organisatie en hoe is het gesteld met de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie (en wat kan er gedaan worden om die duurzame inzetbaarheid te verbeteren)?
  • In hoeverre zijn medewerkers zich bewust van hun verantwoordelijkheid op het gebied van duurzame inzetbaarheid (en hoe kan die bewustwording worden verhoogd)?
  • In hoeverre is de manier waarop jouw organisatie is gestructureerd positief dan wel negatief van invloed op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers (en wat valt er te verbeteren)?
  • In hoeverre zijn de functies binnen jouw organisatie vormgegeven op een manier die de duurzame inzetbaarheid positief dan wel negatief beïnvloedt?

Als je interesse in onze afstudeerders heeft, kun je een bericht sturen aan Sophia van Hattum via E. sjcm.vanhattum@avans.nl. Natuurlijk kun je ook een appje sturen of bellen T. (06) 12 97 26 38 (docent Avans Hogeschool Den Bosch).

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement