‘Mijn vader leerde mij: we moeten met boeren nuchterheid naar deze coronaperiode kijken’