Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Lid worden? Klik hier

Thema Veiligheid, milieu en wet-en regelgeving

Masterclass Veiligheid Zuidwest

Vooral in West-Brabant en Zeeland is een grote concentratie van bedrijven in de procesindustrie. Samen willen de bedrijven het risico op ongevallen verder verlagen. Sinds 2007 is in dit gebied VNO-NCW Brabant Zeeland Masterclass Veiligheid Zuidwest actief. Kennis, ervaringen en best practises worden gedeeld om het werken in de procesindustrie veiliger te maken. Ondertussen zijn ca. 40 BRZO/PBZO en gelieerde contractorfirma’s uit Zeeland en West-Brabant hierbij aangesloten.

Doelgroep: bedrijven met een BRZO-inrichting in Zeeland en Noord Brabant
Aantal bijeenkomsten per jaar: 12 (maandelijks)

Voor meer informatie of deelnemen neem contact op met Marcel Ganzeman via e. ganzeman@vnoncwbrabantzeeland.nl.

Milieuoverleg Zeeland

Voor milieumanagers en/of -specialisten van een 30-tal middelgrote en grote bedrijven in Zeeland organiseren we al jaren het Milieuoverleg Zeeland. Bedrijven wisselen tijdens periodieke bijeenkomsten onderling kennis uit en spreken met regionale stakeholders zoals RUD-Zeeland, DCMR en provincie. Zaken die aan de orde komen zijn van op stapel staande veranderende wet- en regelgeving. Dit kan gaan over stikstofemissies, zeer zorgwekkende stoffen, geluidscontouren, geuroverlast en eigenlijk alle onderwerpen die voor een manager in een van de Zeeuwse bedrijven relevant is binnen het brede domein van milieuzorg door bedrijven.

Doelgroep: milieumanagers en/of specialisten van een 30-tal middelgrote en grote bedrijven in Zeeland
Aantal bijeenkomsten: 3x per jaar

Voor meer informatie of deelnemen neem contact op met Marcel Ganzeman via e. ganzeman@vnoncwbrabantzeeland.nl.

BRZO Platform Noord-Brabant

Wil jij inspraak hebben en meepraten over BRZO-regelgeving en -inspecties? Dat kan! VNO-NCW Brabant Zeeland organiseert daarvoor informele overleggen tussen de top van BRZO-bedrijven en de directeuren van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het domein van gespreksonderwerpen is met name VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving).

Doelgroep: Bedrijven uit Brabant die lid zijn van onze vereniging en een BRZO-inrichting hebben
Aantal bijeenkomsten per jaar: 3

Voor meer informatie of deelnemen neem contact op met Marcel Deryckere via deryckere@vnoncwbrabantzeeland.nl

Overleg Omgevingsdiensten Zeeland

In dit overleg spreken directieleden van de grotere bedrijven in Zeeland met de directie van de BRZO-omgevingsdienst, DCMR en de regionale omgevingsdienst RUD Zeeland over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

Doelgroep: directieleden en managers van de discipline Safety, Health, Environment en Quality (SHEQ ) die lid zijn van PORTIZ en leden van VNO-NCW Zeeland met een BRZO-inrichting
Aantal bijeenkomsten per jaar: 2

Voor meer informatie of deelnemen neem contact op met Marcel Ganzeman via ganzenman@vnoncwbrabantzeeland.nl

 

Platform Risicovolle Bedrijven Brabant

Deze community biedt een platform voor kennisdeling en regionale belangenbehartiging op de thema’s veiligheid, gezondheid en milieu. Bedrijven kunnen gebruik maken van de uit de Masterclass Veiligheid zuidwest (het kennisnetwerk van BRZO-bedrijven in Brabant en Zeeland).

Doelgroep: bedrijven die onder de BRZO-grens blijven, maar door de Veiligheidsregio of Omgevingsdienst als risicorelevant zijn aangemerkt
Aantal bijeenkomsten per jaar: 4

Voor meer informatie of deelnemen neem contact op met Marcel Deryckere via deryckere@vnoncwbrabantzeeland.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement