Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Westkade 104
Postbus 97
4550 AB SAS VAN GENT
T 0115 451456

Participeren loont

Introductie
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking werk te laten vinden. Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 werkplekken in 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet.

Ambassadeurs
Voor een goede invulling van de Participatiewet zijn betrokken ondernemers van belang. Ondernemers die hun bedrijven willen openstellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. West-Brabant heeft inmiddels ruim 60 bedrijven die als ambassadeur collega-ondernemers helpen bij de uitvoering van de Participatiewet, want ‘participeren kun je leren’ en doe je samen.  Deze ambassadeurs zijn verenigd in het Ambassadeursnetwerk Participatiewet.

Weten wie deze ambassadeurs zijn? Kijk op www.participerenloont.nl.

Door en met ondernemers
Het delen van kennis en ervaring met betrekking tot de Participatiewet, door en met ondernemers, versterkt niet alleen de participatiegedachte . Het levert ook nieuwe creatieve oplossingen en kansen op en verduurzaamt het totale participatieproces. VNO-NCW West-Brabant ondersteunt deze gedachte. Samen met de vier portefeuillehouders arbeidsmarkt zetten wij ons in om meer bekendheid rondom het Ambassadeursnetwerk en de Participatiewet te creëren.

Doe hier inspiratie op!

WORD LID