Coronavirus: Informatie en noodmaatregelen voor ondernemers

De overheid en het bedrijfsleven nemen strenge maatregelen om besmetting en verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Er is veel informatie en maatregelen volgen elkaar snel op. Op deze pagina vind je relevante en actuele informatie voor jou als ondernemer. Ook helpen wij jou persoonlijk met individuele vragen. Welke noodmaatregelen voor ondernemers zijn van kracht?

  1. Tegemoetkoming loonkosten om ontslagen te voorkomen
  2. Noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren
  3. Verruiming BMKB-regeling
  4. Garantie Ondernemersfinanciering (GO) verhoogd
  5. Versoepeling uitstel van betaling belasting
  6. Kredietverstrekker Qredits helpt kleinere ondernemers met rentekortingen
  7. Overleg over stopzetten toeristenbelasting en cultuursector
  8. Borgstelling MKB-landbouwkredieten verruimd
  9. Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandig ondernemers

Bekijk in de Wegwijzer Maatregelen Ondernemers Coronavirus, opgestelde door VNO-NCW en de Kamer van Koophandel, waarin kort en helder staat aangeven waar ondernemers voor nu terecht kunnen.

Hieronder krijg je uitgebreidere uitleg bij de noodmaatregelen.

Uitleg noodmaatregelen

1. Tegemoetkoming loonkosten om ontslagen te voorkomen

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt in het leven geroepen als vervanger van de werktijdverkorting. De overheid gaat in dit nieuwe kader 90% van de kosten van thuiszittend personeel op zich nemen. Deze regeling is ook van toepassing op werknemers met flexibele contracten. Daartegenover staan wel de eisen. Er mogen geen werknemers worden ontslagen en salarissen moeten onverminderd worden doorbetaald. De datum waarop deze regeling ingaat is nog niet bekend, maar is met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 maart 2020. Het UWV start zo spoedig mogelijk met het verstrekken van voorschotten. Het voorschot betreft 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Alle aanvragen voor werktijdverkorting worden per direct stopgezet. Als u al een aanvraag hebt ingediend, wordt uw aanvraag meegenomen in de nieuwe regeling. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in dit overzicht antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot het NOW.

2. Compensatieregeling voor ondernemers in getroffen sectoren

Er komt een noodloket voor ondernemers die hun activiteiten helemaal stil zien vallen. Dit geldt voor bijvoorbeeld de horeca, de reisbranche en de evenementensector. Ondernemers die tot deze doelgroep behoren, kunnen rekenen op een directe tegemoetkoming van maximaal €4000. Deze maatregel wordt momenteel uitgewerkt en getoetst aan internationale regelgeving met betrekking tot (geoorloofde) staatssteun.

3. Verruiming BMKB-regeling

De BMKB-regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot €50 miljoen of een balanstotaal tot €43 miljoen. Middels deze regeling staat de overheid borg voor leningen aan bedrijven. Daardoor komen ondernemers sneller en onder gunstigere voorwaarden in aanmerking voor krediet. Op deze manier voorkomt de overheid dat anderszins gezonde bedrijven in gevaar komen door acute geldnood. De overheid verleent 75% borgstelling voor deze kredieten. De bovengrens van de BMKB-regeling is met €1,5 miljoen gelijk aan de ondergrens van de GO-regeling. Uw bank kan u vertellen wat deze regelingen betekenen voor uw financieringsruimte. Op deze pagina van de RVO vindt u meer informatie over de BMKB-regeling.

4. Garantie Ondernemersfinanciering (GO) verhoogd

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). De GO heeft betrekking op leningen en bankgaranties met een minimum van 1,5 miljoen euro. Het maximale krediet is verhoogd van 50 miljoen naar 150 miljoen euro per onderneming. De overheid verleent 50% borgstelling voor deze kredieten. Op deze pagina van de RVO vindt u meer informatie over de GO-regeling.

5. Versoepeling uitstel van betaling belasting

De Belastingdienst maakt het voor ondernemers makkelijker om uitstel van betaling aan te vragen. U hoeft relevante bewijsstukken niet tijdens uw aanvraag in te dienen, maar krijgt hier langer de tijd voor. De invorderingsrente wordt hierbij verlaagd naar een niveau dat minister Hoekstra aanduidt als “vrijwel nul”. De Belastingdienst brengt in na uw aanvraag geen verzuimboetes in rekening. Deze regeling geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. Op deze pagina legt de Belastingdienst u stap voor stap uit hoe u uitstel van betaling aanvraagt.

6. Kredietverstrekker Qredits helpt kleinere ondernemers met rentekortingen

Kredietverlener Qredits, verantwoordelijk voor de financiering van veel kleine en startende ondernemingen, past haar rentetarieven aan en zal indien nodig uitstel van betaling verlenen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

7. Overleg over stopzetten toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8. Borgstelling MKB-landbouwkredieten verruimd

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

 9. Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandig ondernemers

Getroffen ZZP’ers krijgen voor drie maanden een aanvulling tot bijstandsniveau, zonder dat hierop de reguliere toetsingscriteria van toepassing zijn. Zo wordt er niet gekeken naar vermogen of het inkomen van een eventuele partner. Dit gebeurt mede om de regeling zo snel mogelijk van de grond te krijgen. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Daarnaast heeft minister Hoekstra toegezegd dat er geld beschikbaar komt voor omscholing.

Belgische lockdown geen belemmering voor grensarbeiders

Ondanks de Belgische lockdown en de grenscontroles die daaruit voortvloeien, kunnen grensarbeiders gewoon naar hun werk. De grenscontroles zijn ingevoerd omdat (benzine)toeristen en winkelend publiek ondanks het ingestelde verbod de grens bleven overschrijden. Er zijn echter duidelijke afspraken gemaakt om te voorkomen dat werkgevers en werknemers door deze grenscontroles in de problemen komen. Het is hiervoor wel belangrijk dat u de juiste maatregelen treft.
Meer informatie

 

Andere informatiebronnen en vragen

Met VNO-NCW en MKB-Nederland werken we samen met KVK aan het informeren van ondernemers over gevolgen van het coronavirus. De Kamer van Koophandel heeft een algemeen overzicht van wat je als ondernemer moet weten over het coronavirus.

Vragen?

Wij staan onze leden graag persoonlijk te woord. Heb je vragen over de maatregelen of adviezen? Of wil je graag meer informatie over de mogelijkheden voor jouw onderneming? Neem dan contact op met:

Anne Deelen
deelen@vnoncwbrabantzeeland.nl
06-24359180

 

 

Nick van Tiggelen
tiggelen@vnoncwbrabantzeeland.nl 

Vraag en aanbod

Oplossingen zitten vaak in een verrassende hoek
Waar de ene ondernemer een beroep moet doen op werktijdverkorting, kampt de andere juist met personeelstekort. Mogelijk kunnen wij een andere ondernemer aan jou koppelen en helpen jullie elkaar door deze crisis heen.

Laat hieronder weten tegen welk acuut probleem jij aanloopt en waarmee jij écht geholpen bent. Wij gaan aan de slag en kijken in ons netwerk of er bedrijven zijn die jou kunnen helpen.

Laat ons via dit formulier weten wat je nodig hebt
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement