Lid worden? Klik hier

Community

Er is geen ander zakelijk platform in Zuid-Nederland als VNO-NCW Brabant Zeeland waar ontmoeting en netwerken altijd samen gaat met kennisdeling en waar ondernemers elkaar zo regelmatig in een vertrouwelijke sfeer kunnen ontmoeten.

De grote variatie in onze leden en hun bedrijfstakken zorgt voor innovatieve ideeën en businesscases. Daarom heeft VNO-NCW Brabant Zeeland verschillende netwerken waar u met collega-ondernemers in contact kunt komen. Tijdens bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, masterclasses en studieclubs bespreken we onderwerpen die voor u relevant zijn.

Studieclubs

De studieclubs van VNO-NCW Brabant Zeeland zijn unieke, kleinschalige en informele bijeenkomsten, meestal ‘s avonds bij leden thuis. Ze staan in het teken van het uitwisselen van ideeën en discussieren over uiteenlopende onderwerpen, zoals ondernemen of maatschappelijke thema’s.

HRM’ers onder elkaar

Écht praten over personeel en organisatie en niets anders. Speciaal hiervoor richtte VNO-NCW Brabant Zeeland een aantal HRM-groepen op. U ontmoet in een ontspannen omgeving vakgenoten die met dezelfde onderwerpen te maken krijgen en waarbij altijd tijd overblijft om elkaar beter te leren kennen.

Een aantal keer per jaar komen de HRM-managers samen om kwesties op dit vakgebied te bespreken: inhoudelijke inleidingen, boeiende discussies, knelpunten en ervaringen uit de praktijk.

DGA’s onder elkaar

Directeuren-grootaandeelhouders vormen een groep apart. Zij zijn de ruggengraat van de Nederlandse economie. Het gaat hen vooral om ruimte om te kunnen ondernemen: continuïteit, de lange termijn, regelgeving, krediet- en eigendomskwesties en de betekenis van hun bedrijf in de samenleving. Dat alles maakt DGA’s tot een belangrijke doelgroep binnen VNO-NCW Brabant Zeeland.

Het DGA-netwerk heeft primair tot doel om input te verkrijgen voor de specifieke lobby-agenda van DGA’s en staat onder voorzitterschap van Peter Struik. VNO-NCW Brabant Zeeland gaat met deze input regionaal aan de slag, maar brengt de input ook in op de agenda van het landelijke DGA-netwerk van VNO-NCW.

Senior management

Oud-ondernemers die met pensioen zijn of hun bedrijf hebben verkocht zijn daarna vaak nog actief als commissaris, bestuurder, adviseur of PUMér (VNO-NCW). Deze oud-ondernemers willen hun band met VNO-NCW Brabant Zeeland niet kwijt. Aan de andere kant hebben zij een schat aan kennis en ervaring die voor VNO-NCW Brabant Zeeland waardevol is.

Speciaal voor deze groep introduceerde VNO-NCW Brabant Zeeland het senior lidmaatschap en kunnen zij zich aansluiten bij een Senior Management groep (I en II). De leden van deze groep komen iedere maand bij elkaar om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. De oud-ondernemers hebben enorme netwerken waardoor er regelmatig topsprekers aanwezig zijn.

Het senior lidmaatschap is een volledig lidmaatschap met alle daaraan verbonden rechten tegen een zeer gereduceerd tarief van 225 euro per jaar (per 1.1.2021). Elke oud-ondernemer kan op persoonlijke titel senior-lid worden. Bijna 200 oud-ondernemers zijn senior-lid van VNO-NCW Brabant Zeeland en de ongeveer de helft daarvan is ook lid van een Senior Management groep.

Jong management

Jong Management (JM) is de aan VNO-NCW gelieerde vereniging voor ondernemers, directeuren en managers tot 40 jaar. De vereniging telt circa 1.000 leden die allen werkzaam zijn in de marktgerichte ondernemingen en organisaties.

Net zoals VNO-NCW Brabant Zeeland kent Jong Management regionale kringen (landelijk zijn er 30 kringen die gemiddeld ongeveer 35 leden tellen). Voor veel leden is het uitwisselen van kennis en ervaring een zeer belangrijk onderdeel van de vereniging; maar ook Jong Management is meer dan een vereniging van ondernemers die enkel netwerken willen opbouwen.

VNO-NCW Brabant Zeeland en Jong Management hebben per 1 januari 2015 een convenant ondertekend waarmee de leden van Jong Management in de regio’s Noord-Brabant en Zeeland automatisch volwaardig lid zijn van zowel VNO-NCW Brabant Zeeland als Jong Management. VNO-NCW Brabant Zeeland en Jong Management organiseren jaarlijks gezamenlijk bijeenkomsten in de regio, naast hun eigen gebruikelijk jaarlijkse programma. VNO-NCW Brabant Zeeland en Jong Management blijven tegelijkertijd in hun huidige samenstelling en hoedanigheid bestaan en behouden hun eigen verenigingsorganisatie, identiteit, aannamebeleid en zelfstandigheid.

Jong Management wil haar leden inspireren, informeren en stimuleren om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. De vereniging organiseert onder andere bedrijfsbezoeken, workshops, thema-avonden, projectbijeenkomsten en informele avonden. Voor de leden van Jong Management biedt de relatie met VNO-NCW en BZW een waardevolle bron van contacten, kennis en inspiratie.

Na het bereiken van de 40-jarige leeftijd is vervalt het lidmaatschap van Jong Management en blijft het lidmaatschap voor VNO-NCW Brabant Zeeland bestaan. Een logische en makkelijke overstap.

Binnen het bestuur van VNO-NCW Brabant Zeeland wordt Jong Management vertegenwoordigd door Jan Hein Boll (JM Eindhoven/Helmond).

Veiligheid

Vooral in West-Brabant en Zeeland is een grote concentratie van bedrijven in de procesindustrie. Samen willen de bedrijven het risico op ongevallen verder verlagen. Sinds 2007 is in dit gebied VNO-NCW Brabant Zeeland Masterclass Veiligheid Zuidwest actief. Kennis, ervaringen en best practises worden gedeeld om het werken in de procesindustrie veiliger te maken. Ondertussen zijn ca. 40 BRZO/PBZO en gelieerde contractorfirma’s uit Zeeland en West-Brabant hierbij aangesloten.

Daarnaast participeert VNO-NCW Brabant Zeeland in talloze lokale en regionale projecten en initiatieven om de criminaliteit op bedrijventerreinen terug te dringen. Daarbij pleiten wij voor een integrale aanpak. Onderwerpen zijn onder meer cameratoezicht en privacywetgeving, innovatieve veiligheidsconcepten bij de planning en aanleg van bedrijventerreinen, verplichte deelname aan collectieve beveiligingsprojecten en fiscale stimuleringsregels voor criminaliteitspreventie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement