Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Westkade 104
Postbus 97
4550 AB SAS VAN GENT
T 0115 451456

Bedrijvenvereniging Zuidwesthoek

Bedrijvenvereniging Zuidwesthoek

De bedrijvenvereniging Zuidwesthoek (ZWH) is een samenwerkingsverband van ondernemingen uit industrie, groothandel, transport, bouw, installatie en andere business-to-business bedrijven in de gemeente Woensdrecht. Haar doel is het behartigen van de belangen van de leden.

Foto’s: Bogers Transport BV (l) en Overveld Groep

ZWH realiseert haar doelstellingen onder andere door:

 • leggen, onderhouden en bevorderen van contacten met overheden en andere organisaties
 • bevorderen van de samenwerking tussen de leden
 • organiseren van gezamenlijke activiteiten
 • onderhouden van vertegenwoordigingen in nevenorganisaties
 • periodiek overleg met het college van B&W en becommentariëren van gemeentelijke nota’s

Enkele voorbeelden van activiteiten van de vereniging:

 • stimuleren van de modernisering en revitalisering van bedrijventerreinen (verharding, verlichting, bewegwijzering, bestemmingsplan)
 • verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen
 • verbeteren van personeelswerving, arbeidsvoorziening en beroepsonderwijs
 • organiseren van collectieve inkoop
 • promoten van bedrijventerreinen
 • organiseren van bedrijfsbezoeken
 • het organiseren van de nieuwjaarsreceptie in combinatie met een spreker
 • houden van themabijeenkomsten

De jaarcontributie bedraagt (2018) € 150,– exclusief BTW.

Voor een overzicht van de ledenbedrijven van ZWH, klik hier
Het bestuur van ZWH bestaat momenteel uit:

 • Willy Bogers, Bogers Transport BV
 • Jos van Calsteren, The People Company West-Brabant
 • Wilco de Jong, Youngpack vof
 • Ernest Meijlemans, Meijlemans Holding BV
 • Leny Moerbeek-Nuijten, Transportonderneming P. Moerbeek
 • Stephen Warrington, Overveld Techniek BV

Wilt u meer weten over de activiteiten van ZWH of heeft u interesse om lid te worden dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, bestuurssecretaris Marcel Ganzeman.

Bedrijvenvereniging Zuidwesthoek
Westkade 104 (Postbus 97)

4550 AB Sas van Gent
T 0115 451 456
E zwh@vnoncwbrabantzeeland.nl
LinkedIn groep: bedrijvenvereniging Zuidwesthoek