Zoeken
Zoek

Over ons

 
Home
Actueel
Agenda
Belangenbehartiging
Over ons
Lid worden
Ledennet
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Home>Over ons>Aangesloten verenigingen

Over ons

 Bedrijvenvereniging Zuidwesthoek

De bedrijvenvereniging Zuidwesthoek (ZWH) heeft ten doel het behartigen van de belangen van ondernemingen uit industrie, groothandel, transport, aannemerij/installatiebedrijven en andere aan de industrie verwante bedrijven in de gemeente Woensdrecht.

De vereniging is eind 1994 ontstaan uit de toenmalige ‘Industrievereniging De Kooi’.

 

Binnen ZWH zijn twee belangrijke functies te onderscheiden:

 • ontmoeting tussen ondernemingen onderling
 • én belangenbehartiging.

Hoe realiseren wij de doelstellingen van de vereniging?

 • middels het leggen, onderhouden en bevorderen van contacten met overheden en andere organisaties;
 • en het bevorderen van de samenwerking met elkaar en in gezamenlijke activiteiten.

Meer concreet kan aan de volgende onderwerpen en activiteiten worden gedacht:

 • moderniseren/revitaliseren bedrijventerreinen (verharding, verlichting, bewegwijzering, bestemmingsplan);
 • bereikbaarheid bedrijventerrein;
 • personeelswerving; arbeidsvoorziening en beroepsonderwijs;
 • promotie bedrijventerrein;
 • bedrijfsbezoeken;
 • ledenbijeenkomsten rond thema's;
 • streven naar vertegenwoordigingen in organisaties;
 • becommentariëren van gemeentelijke nota's en periodiek overleg met het college van B&W.

De contributie bedraagt € 150,-- exclusief BTW.

Klik
hier voor de statuten.

 

 Bestuur ZWH

c2d1b1c6-2803-4912-8ecc-62e5d62a0f2d
Naam Organisatie Functie
H.C. (Leny) Moerbeek-Nuijten Transportonderneming P. Moerbeek Voorzitter
W. (Wilco) de Jong Youngpack vof Secretaris
C.A.E. (Ernest) Meijlemans Meijlemans Holding BV Penningmeester
W.A.C. (Willy) Bogers Bogers Transport BV Lid
J.P.F.M. (Jos) van Calsteren The People Company Woensdrecht Lid
S. (Stephen) Warrington Overveld Techniek BV Lid
drs. M.P. (Marcel) Ganzeman Bedrijvenvereniging ZuidWestHoek bestuurssecretaris
 

 

 

 Agenda

863ad8d1-2d9d-4bac-9b26-f816ddcae3f7

 Contactgegevens

Wilt u meer weten over de activiteiten van ZWH of heeft u interesse om lid te worden dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Bedrijvenvereniging Zuidwesthoek
Westkade 104,
Postbus 97
4550 AB Sas van Gent 
T 0115 451 456
E zwh@vnoncwbrabantzeeland.nl
LinkedIn ZWH

 ledeninfo

Klik hier voor meer informatie over de leden.